Werk aan de weg tussen 2017 en 2028. Dan wordt de A1 tussen Apeldoorn en Azelo in fases verbreed met extra rijstroken. Dat biedt kansen voor cleantech.

De uitbreiding van de A1 Oost is nodig, omdat op dit traject vaak vertraging ontstaat. De verbreding biedt kansen voor duurzaamheid. Denk aan een duurzame wegaanleg en weginrichting en duurzame (energie)ontwikkeling in de A1-zone. Zo wordt de aantrekkelijke en duurzame snelweg een icoon in de Cleantech Regio.

Vooruitlopend op de wegverbreding creëren we als duurzame verbinding tussen Apeldoorn en Beekbergsebroek een energielandschap. De afrit Twello wordt een Groene Poort en er komt een ecologische verbindingszone Groote Wetering. De passage Oxersteeg bij Deventer krijgt een ecoduct. Goed voor ecologie, recreatie en ruimtelijke kwaliteit. Lees meer over uitbreiding A1