coronaodnersteuning

Slimme en Schone Mobiliteit

Werk aan de weg tussen 2017 en 2028. Dan wordt de A1 tussen Apeldoorn en Azelo in fases verbreed met extra rijstroken. Dat biedt kansen voor cleantech.

De uitbreiding van de A1 Oost is nodig, omdat op dit traject vaak vertraging ontstaat. De verbreding biedt kansen voor duurzaamheid. Denk aan een duurzame wegaanleg en weginrichting en duurzame (energie)ontwikkeling in de A1-zone. Zo wordt de aantrekkelijke en duurzame snelweg een icoon in de Cleantech Regio.

Vooruitlopend op de wegverbreding creëren we als duurzame verbinding tussen Apeldoorn en Beekbergsebroek een energielandschap. De afrit Twello wordt een Groene Poort en er komt een ecologische verbindingszone Groote Wetering. De passage Oxersteeg bij Deventer krijgt een ecoduct. Goed voor ecologie, recreatie en ruimtelijke kwaliteit. Lees meer over uitbreiding A1

 

Ambities & doelen Slimme en Schone Mobiliteit

Aantal fietskilometers stijgt met 20% per jaar

De fiets als snel, schoon en gezond vervoermiddel in een straal van 15 kilometer en goede fietsinfrastructuur.

We organiseren slimme logistiek

Maak het slim! Intelligente transportsystemen (ITS) maken mobiliteit slimmer. Wij blijven als regio voorloper in de inzet van data en informatiediensten. Denk aan de verkeerslichten die fietsers sneller groen geven, of slimme reisinformatie zodat je snel kunt inspelen op verkeerssituaties.

We investeren in infra

Goede bereikbaarheid van en naar en binnen onze regio vraagt om continue aandacht en investeringen in infra (A1, A50, N-wegen, fiets, rail, water). Onze prioriteiten zijn o.a. de containeroverslag Deventer, verwacht knelpunt A1 Barneveld – Apeldoorn, snelle en veilige ontsluiting papierindustrie, intelligente transportsystemen, snelfietsroutes Deventer-Zutphen en Epe-Zwolle en regionale fietsroutes sluiten aan op steden, dorpen en bedrijventerreinen.

Nieuws Slimme en Schone Mobiliteit

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio