Slimme en Schone Mobiliteit

Wij verleiden inwoners om ‘anders’ te reizen. Dat doen wij bijvoorbeeld door onderzoek naar reisgedrag, goede informatie over onze acties en door reisalternatieven en beloningen aan te bieden.

Toen de Wilhelminabrug in Deventer in 2016 dicht moest voor onderhoud, lanceerden we de e-bike uitprobeerweken. In no-time meldden zich meer dan honderd mensen aan. En met de actie Slim & Snel belonen we werknemers die fietsen naar het werk. Zo stimuleren wij reizigers op allerlei manieren om ander reisgedrag te overwegen. De diverse maatregelen versterken elkaar.
Komende jaren doen we meer analyses om te komen tot innovatieve ideeën voor betere bereikbaarheid.

 

Ambities & doelen Slimme en Schone Mobiliteit

Aantal fietskilometers stijgt met 20% per jaar

De fiets als snel, schoon en gezond vervoermiddel in een straal van 15 kilometer en goede fietsinfrastructuur.

We organiseren slimme logistiek

Maak het slim! Intelligente transportsystemen (ITS) maken mobiliteit slimmer. Wij blijven als regio voorloper in de inzet van data en informatiediensten. Denk aan de verkeerslichten die fietsers sneller groen geven, of slimme reisinformatie zodat je snel kunt inspelen op verkeerssituaties.

We investeren in infra

Goede bereikbaarheid van en naar en binnen onze regio vraagt om continue aandacht en investeringen in infra (A1, A50, N-wegen, fiets, rail, water). Onze prioriteiten zijn o.a. de containeroverslag Deventer, verwacht knelpunt A1 Barneveld – Apeldoorn, snelle en veilige ontsluiting papierindustrie, intelligente transportsystemen, snelfietsroutes Deventer-Zutphen en Epe-Zwolle en regionale fietsroutes sluiten aan op steden, dorpen en bedrijventerreinen.

Nieuws Slimme en Schone Mobiliteit

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief en e-zine

E-zine Driehoeksverhouding juni 2018


 cover juni2018 198