coronaodnersteuning

Slimme en Schone Mobiliteit

Scholieren, ouderen, forenzen: steeds meer mensen pakken de fiets. Daarom verbeteren we drie veelgebruikte routes: deze worden veiliger, breder en comfortabeler voor iedereen.


De verbetering van de fietsroutes houdt bijvoorbeeld in:

• Vaker voorrang en langer een groen verkeerslicht voor fietsers.
• Bredere fietspaden.
• Soepelere bochten.
• Minder obstakels, zoals paaltjes in het fietspad.
• Prettige schuilruimtes langs de route.

Daarom verbeteren we drie fietsroutes:

• Er zijn meer fietsers dan ooit én er zijn steeds meer (high speed) e-bikes. Meer fietsers met meer snelheidsverschillen, dat vraagt om andere wegen en fietspaden.
• Met verbeterde fietsroutes is het aantrekkelijker voor mensen om vaker de fiets te pakken, om naar het werk te reizen én privé.
• Meer fietsers in plaats van auto’s zorgt voor:
- Minder drukke wegen
- Veiliger verkeer, bijvoorbeeld minder autoverkeer in wijken met scholen
- Minder CO2-uitstoot
- Betere bereikbaarheid en leefbaarheid van dorpen, steden en buitengebied
- Versterkte regionale economie en werkgelegenheid
- Versterkte recreatiesector in de regio
- Verbeterde volksgezondheid

Deze drie fietsroutes willen we verbeteren:


Klik op bovenstaande routes voor meer informatie over de betreffende route. Of kijk op www.veiligvlotfietsen.nl voor meer informatie.

Ambities & doelen Slimme en Schone Mobiliteit

Aantal fietskilometers stijgt met 20% per jaar

De fiets als snel, schoon en gezond vervoermiddel in een straal van 15 kilometer en goede fietsinfrastructuur.

We organiseren slimme logistiek

Maak het slim! Intelligente transportsystemen (ITS) maken mobiliteit slimmer. Wij blijven als regio voorloper in de inzet van data en informatiediensten. Denk aan de verkeerslichten die fietsers sneller groen geven, of slimme reisinformatie zodat je snel kunt inspelen op verkeerssituaties.

We investeren in infra

Goede bereikbaarheid van en naar en binnen onze regio vraagt om continue aandacht en investeringen in infra (A1, A50, N-wegen, fiets, rail, water). Onze prioriteiten zijn o.a. de containeroverslag Deventer, verwacht knelpunt A1 Barneveld – Apeldoorn, snelle en veilige ontsluiting papierindustrie, intelligente transportsystemen, snelfietsroutes Deventer-Zutphen en Epe-Zwolle en regionale fietsroutes sluiten aan op steden, dorpen en bedrijventerreinen.

Nieuws Slimme en Schone Mobiliteit

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio