Uitstoot van CO2, stank en (fijn)stof in uitlaatgassen bedreigen de gezondheid, belevingskwaliteit en aantrekkelijkheid van onze regio. Daarom investeren we in elektrisch vervoer en een schoon en duurzaam mobiliteitssysteem.

Elektrisch rijden neemt alleen maar toe. Goed nieuws, maar het betekent wel veel voor werkgevers en overheden in onze regio. Denk alleen al aan de ‘laadinfrastructuur’ en nieuwe regelgeving.
De zelfrijdende auto, alternatieven voor openbaar vervoer: ook die ontwikkelingen hebben consequenties voor de ruimte in onze steden en kernen, voor bestaande vervoerssystemen, et cetera. Op al deze terreinen biedt regionale samenwerking kansen vanwege schaalvoordelen, kennisuitwisseling en een regionaal perspectief op schoon en duurzaam vervoer.

Bij de inkoop van ‘basismobiliteit’ (basisaanbod openbaar vervoer) nemen we ook duurzaamheid mee. De aanbesteding van het zogenoemde vraagafhankelijke vervoer (2017) biedt daarvoor kansen. We willen een deel van de voertuigen laten rijden op ‘groen’ gas. Bij de aanbesteding van 2019 – die voor vier tot zes jaar gaat gelden – willen we méér duurzame voertuigen kunnen laten rijden in een efficiënt vervoersysteem. We doen nu onderzoek naar slimme oplossingen.