coronaodnersteuning

Slimme en Schone Mobiliteit

Wat kun je zelf doen op het gebied van slim en schoon reizen? Wie de auto laat staan en de fiets pakt, is duurzaam en gezond bezig. En je werkt mee aan een beter bereikbare regio! Cleantech Regio stimuleert het gebruik van de fiets én investeert in de regionale fietsruggengraat.

#Hoecleanreisjij?

Apeldoorn, Deventer en Twello zijn belangrijke woon- en werkgebieden in de Cleantech Regio. Dat zorgt voor relatief veel verkeer over een korte afstand. En dat zorgt weer voor vertraging. Door het gebruik van de fiets te stimuleren, kunnen we die vertraging verminderen. Alle kleine beetjes helpen!

Kleine duwtjes, bijvoorbeeld met gratis fietsprobeeracties, stimuleren we forenzen om de fiets te pakken naar het werk. Dat vraagt om een goede timing van deze acties, bijvoorbeeld als een bedrijf gaat verhuizen of bij langdurige werkzaamheden.

Maar we bedenken nog meer slimme acties en campagnes. Denk aan de uitgebreide fietspromotiecampagne ‘Fietsen is beleven’. Niet alleen hebben we het fietsen gepromoot, ook zijn diverse fietsroutes op een leuke, opvallende en effectieve manier onder de aandacht gebracht.

We investeren ook in onze regionale ‘fietsruggengraat’. Zo werken we aan veiligere schoolroutes, bredere fietspaden en vaker voorrang voor fietsers. Tot 2020 verbeteren we de volgende drie fietsroutes:

Klik op de routes voor meer informatie over de betreffende fietsroute. Of kijk op www.veiligvlotfietsen.nl voor meer informatie over actuele acties en campagnes.

Ambities & doelen Slimme en Schone Mobiliteit

Aantal fietskilometers stijgt met 20% per jaar

De fiets als snel, schoon en gezond vervoermiddel in een straal van 15 kilometer en goede fietsinfrastructuur.

We organiseren slimme logistiek

Maak het slim! Intelligente transportsystemen (ITS) maken mobiliteit slimmer. Wij blijven als regio voorloper in de inzet van data en informatiediensten. Denk aan de verkeerslichten die fietsers sneller groen geven, of slimme reisinformatie zodat je snel kunt inspelen op verkeerssituaties.

We investeren in infra

Goede bereikbaarheid van en naar en binnen onze regio vraagt om continue aandacht en investeringen in infra (A1, A50, N-wegen, fiets, rail, water). Onze prioriteiten zijn o.a. de containeroverslag Deventer, verwacht knelpunt A1 Barneveld – Apeldoorn, snelle en veilige ontsluiting papierindustrie, intelligente transportsystemen, snelfietsroutes Deventer-Zutphen en Epe-Zwolle en regionale fietsroutes sluiten aan op steden, dorpen en bedrijventerreinen.

Nieuws Slimme en Schone Mobiliteit

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio