Slimme en Schone Mobiliteit

Alle informatie over deze drie routes en de actuele stand van zaken per route lees je op www.veiligvlotfietsen.nl.Wie de auto laat staan en de fiets pakt, is duurzaam en gezond bezig én werkt mee aan een beter bereikbare regio.

Veel werkgevers en werknemers doen al mee met de fietsacties van Slim Reizen. Maar er zijn nog veel meer kansen om het fietsgebruik te vergroten. Daarom starten we een fietsoffensief. Daarmee stimuleren we samen met werkgevers onder meer het fietsverkeer tussen steden en dorpskernen en op bedrijventerreinen.
Met onderwijs, zorg en toerisme bedenken we nog meer slimme acties. We starten diverse innovatieve proeftuinen om ervaring op te doen met nieuwe soorten ‘dienstfietsen’. Denk aan highspeedbikes of groepsfietsen voor specifieke doelgroepen in de zorg. Daarnaast onderzoeken we of en hoe fietskoeriers kunnen bijdragen aan schone stadsdistributie.

We investeren ook in onze regionale ‘fietsruggengraat’. Denk aan veiligere schoolroutes, bredere fietspaden en vaker voorrang voor fietsers. Tot 2020 verbeteren we drie fietsroutes:

Klik op bovenstaande routes voor meer informatie over de betreffende route. Of kijk op www.veiligvlotfietsen.nl voor meer informatie.

Dat fietsen veel voordelen heeft, laten we zien in Slim & Snel. Coaching via een app, kortingspunten sparen en inspirerende verhalen van andere fietsers: dat maakt fietsen nog aantrekkelijker.

Ambities & doelen Slimme en Schone Mobiliteit

Aantal fietskilometers stijgt met 20% per jaar

De fiets als snel, schoon en gezond vervoermiddel in een straal van 15 kilometer en goede fietsinfrastructuur.

We organiseren slimme logistiek

Maak het slim! Intelligente transportsystemen (ITS) maken mobiliteit slimmer. Wij blijven als regio voorloper in de inzet van data en informatiediensten. Denk aan de verkeerslichten die fietsers sneller groen geven, of slimme reisinformatie zodat je snel kunt inspelen op verkeerssituaties.

We investeren in infra

Goede bereikbaarheid van en naar en binnen onze regio vraagt om continue aandacht en investeringen in infra (A1, A50, N-wegen, fiets, rail, water). Onze prioriteiten zijn o.a. de containeroverslag Deventer, verwacht knelpunt A1 Barneveld – Apeldoorn, snelle en veilige ontsluiting papierindustrie, intelligente transportsystemen, snelfietsroutes Deventer-Zutphen en Epe-Zwolle en regionale fietsroutes sluiten aan op steden, dorpen en bedrijventerreinen.

Nieuws Slimme en Schone Mobiliteit

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief en e-zine

E-zine Driehoeksverhouding juni 2018


 cover juni2018 198