Publicaties:

Brochure Tafel Woonkwaliteit

De (tijdelijke) Tafel Woonkwaliteit publiceerde in 2016 ‘Kwalitatief programmeren in de Cleantech Regio’, een handig hulpmiddel voor gemeenten.

Aan tafel zaten overheden, ontwikkelaars, corporaties, makelaars, scholen, banken en andere partners. Gezamenlijk onderzochten zij de woonmilieus in onze regio en keken hoe je die kunt meenemen in een meer kwalitatieve programmering. Regiogemeenten doen hier hun voordeel mee. Ook landelijk is er veel belangstelling voor. Kwalitatief programmeren in de Cleantech Regio.