Het vliegwielproject Toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen is pilot voor de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 ingaat.

De Omgevingswet moet regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en vereenvoudigen. De wet maakt het starten van bouwprojecten en publiek-private samenwerking in de openbare ruimte makkelijker. In de Cleantech Regio brengen gemeenten samen de kansen en consequenties van de wet in kaart.