Op deze pagina vind je alle publicaties rondom het thema Leefomgeving.  Al deze publicaties zijn ook te vinden onder de diverse initiatieven van dit thema.

Toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen:

Woonagenda Cleantech Regio:

Kwaliteit woonmilieus versterken