coronaodnersteuning

Human Capital

Onderwijsinstellingen in onze regio spelen in op de arbeidsmarktontwikkelingen, waaronder het ontstaan van nieuwe cleantech beroepen. Daarbij dragen leerlingen en studenten op verschillende manieren  bij aan innovatie.

Voorbeelden cleantech in het onderwijs

Vanuit het Cleantech Center is er de Werkgroep Onderwijs Cleantech. Hierin zijn vertegenwoordigd: Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven, Saxion, Hogeschool Arnhem Nijmegen, AOC Oost, Helicon MBO, Technicampus, Platform Techniek Stedendriehoek en het Ecolyceum van Etty Hillesum.

In Deventer draait sinds september 2016 het Ecolyceum. Het idee daarvoor ontstond tijdens het Cleantech Tomorrow Congres bij Arie van Ommeren, directeur van het Etty Hillesum in Deventer. Geïnspireerd door cleantech ontwikkelde de school een aanbod voor havo- en vwo’ers die meer uitdaging zoeken. Leerlingen werken aan diverse duurzaamheidsthema’s. Wie weet worden zij de ingenieurs van de toekomst in de Cleantech Regio.

Op het Technasium van Veluws College Walterbosch zijn leerlingen praktisch en creatief bezig met techniek en technologie. Bij het vak Onderzoek en Ontwerpen voeren leerlingen ‘echte’ opdrachten uit voor het regionale bedrijfsleven. Cleantech staat veelal centraal in de opdrachten.

Saxion leidt in de nieuwe vierjarige studieroute Klimaat en Management professionals op die oplossingen bedenken voor klimaatvraagstukken. Hoe gaan we om met de hevige regenbuien en extreme hitte in de zomer? Hoe maken we de omslag naar alternatieve energiebronnen? Wat betekent het als we geen aardgas meer gebruiken? Er is behoefte aan professionals die oplossingen bedenken voor dit soort vraagstukken. Lees meer.

Ambities & doelen Human Capital

40% volgt een (bèta)technische opleiding

Iin 2020 volgt 40% van alle leerlingen in het beroepsonderwijs een (bèta)technische opleidingDe wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt blijft belangrijk om ervoor tezorgen dat scholen de gekwalificeerde medewerkers afleveren die nodig zijn. Om meer leerlingen, studenten en medewerkers te laten kiezen voor technologie, werken we nauw samen met Leren en Werken (UWV), Platform Techniek Stedendriehoek, de Werkgroep Onderwijs van het Cleantech Center in Zutphen en de nieuw te vormen Technologieraad. Ook voeren we het Techniekpact 2016-2020 uit, met projecten en activiteiten voor kiezen voor techniek en leren en werken in techniek.

1000 werk- en omscholingstrajecten

1000 werk- en omscholingstrajecten om medewerkers in cleantech sectoren te krijgen (onder meer via Banensprint)Een uitdaging is de huidige mismatch op de arbeidsmarkt. Veel branches kampen met een tekort aan medewerkers, terwijl in andere takken van sport juist medewerkers uitstromen na robotisering of automatisering. Het huidige Banensprintplan is hierop al een antwoord. Na een snelle omscholing gaan mensen aan de slag in een branche waar veel vraag is. Dit plan helpt ons ook om (top)talent te werven.

10.000 vacatures ingevuld

10.000 vacatures ingevuld vanuit regionaal toptalentenprogramma.Werkgevers zetten zich in voor 10.000 vacatures voor talenten in met name techniek, ICT en zakelijke dienstverlening. Een passend pakket aan vestigingsvoorwaarden helpt ons om die talenten naar onze regio te trekken. Ook starten we een regionaal  toptalentenprogramma. Daarmee behouden en werven we talentvolle starters op de arbeidsmarkt. De ingrediënten: scholing, begeleiding, huisvesting en een baan voor vijf jaar (bij meerdere werkgevers).

Nieuws Human Capital

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio