coronaodnersteuning

Human Capital

In 2023 heeft iedere werkgever de medewerkers die nodig zijn

Zonder goede arbeidskrachten kúnnen wij onze ambities niet realiseren. Daarom moeten we iets doen aan het tekort aan mensen in de techniek, ICT, zorg, logistiek en horeca en zorgen dat voldoende talent inzetbaar is en blijft voor cleantech. We werven (top)talenten in en voor onze regio. 

Onze 3 topambities Human Capital:

  • in 2020 volgt 40% van alle leerlingen in het beroepsonderwijs een (bèta)technische opleiding
  • 1000 werk- en omscholingstrajecten om medewerkers in cleantech sectoren te krijgen (onder meer via Banensprint)
  • 10.000 vacatures ingevuld vanuit regionaal toptalentenprogramma

Lees ook meer over de ambities en doelen in de Agenda Cleantech Regio 2019-2023

 

Initiatieven

Ambities & doelen Human Capital

40% volgt een (bèta)technische opleiding

Iin 2020 volgt 40% van alle leerlingen in het beroepsonderwijs een (bèta)technische opleidingDe wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt blijft belangrijk om ervoor tezorgen dat scholen de gekwalificeerde medewerkers afleveren die nodig zijn. Om meer leerlingen, studenten en medewerkers te laten kiezen voor technologie, werken we nauw samen met Leren en Werken (UWV), Platform Techniek Stedendriehoek, de Werkgroep Onderwijs van het Cleantech Center in Zutphen en de nieuw te vormen Technologieraad. Ook voeren we het Techniekpact 2016-2020 uit, met projecten en activiteiten voor kiezen voor techniek en leren en werken in techniek.

1000 werk- en omscholingstrajecten

1000 werk- en omscholingstrajecten om medewerkers in cleantech sectoren te krijgen (onder meer via Banensprint)Een uitdaging is de huidige mismatch op de arbeidsmarkt. Veel branches kampen met een tekort aan medewerkers, terwijl in andere takken van sport juist medewerkers uitstromen na robotisering of automatisering. Het huidige Banensprintplan is hierop al een antwoord. Na een snelle omscholing gaan mensen aan de slag in een branche waar veel vraag is. Dit plan helpt ons ook om (top)talent te werven.

10.000 vacatures ingevuld

10.000 vacatures ingevuld vanuit regionaal toptalentenprogramma.Werkgevers zetten zich in voor 10.000 vacatures voor talenten in met name techniek, ICT en zakelijke dienstverlening. Een passend pakket aan vestigingsvoorwaarden helpt ons om die talenten naar onze regio te trekken. Ook starten we een regionaal  toptalentenprogramma. Daarmee behouden en werven we talentvolle starters op de arbeidsmarkt. De ingrediënten: scholing, begeleiding, huisvesting en een baan voor vijf jaar (bij meerdere werkgevers).

Nieuws Human Capital

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio