Publicaties:

Ook in de toekomst willen wij fijn kunnen leven, werken en wonen in onze regio. Daarom werken we aan een economisch sterke én schone Cleantech Regio.

Gemeenten in de Cleantech Regio gaan vanaf augustus in gesprek met inwoners over de Concept RES. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio hebben samen gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. De eerste versie van de Concept RES is in maart dit jaar openbaar gemaakt voor de inwoners van onze regio en die kunt u hier lezen. Zo konden zij zich verdiepen in het proces en resultaat tot nu toe. Vanwege de coronacrisis was het eerder helaas niet mogelijk om in elke gemeente lokaal het gesprek aan te gaan met inwoners over de Concept RES.

Vanaf augustus weer inwoners- en raadsbijeenkomsten

Inmiddels zijn er meer mogelijkheden. Daarom start elke gemeente in de Cleantech Regio weer lokaal met de inwoners- en raadsbijeenkomsten. De gemeente Brummen start half augustus met een eerste raadsbijeenkomst. Gemeente Voorst gaat in half september van start. Alle andere gemeenten zitten daartussen.

Informatiebijeenkomsten 

Hieronder vindt u de actuele communicatiemomenten over de Concept RES van alle gemeenten in de Cleantech Regio. Zo is direct te zien wanneer er in welke gemeente een bijeenkomst is. Ook delen wij op deze website verslagen van de verschillende avonden, zodat inwoners en andere geïnteresseerden kunnen teruglezen wat er is besproken op de informatiebijeenkomsten.

Apeldoorn: 2 september

Brummen: 17 en 20 augustus

Epe: 10 september

Heerde: 7 september

Lochem: 8 en 21 september

Voorst: 25, 26 en 27 augustus

Zutphen: 1 en 3 september

Meepraten over de Regionale Energie Strategie? Laat hier uw reactie achter.

U bent welkom tijdens een van de vele bijeenkomsten die uw gemeente organiseert om met u in gesprek te gaan. Uiteraard worden coronamaatregelen getroffen. Praat u liever digitaal mee? Dat kan! Vult u onderstaand formulier in.

Voer uw naam in
Ongeldige invoer

Om op alle momenten duurzame energie te kunnen opwekken, is er zowel zonne- als windenergie nodig. Vindt u dat er minder windmolens moeten komen? Dit betekent dat we meer zonneparken moeten aanleggen. Of vindt u dat er juist minder zonneparken moeten komen? Dit betekent dat we op zoek moeten naar mogelijkheden om meer windmolens te bouwen.

Invalid Input

Wat is over het algemeen het gevoel dat u heeft bij de Concept RES?

Invalid Input

Welk advies of tip wilt u meegeven? Hebt u een vraag?


Invalid Input

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws over de Cleantech RES? Vul dan uw e-mailadres in

Voer een geldig e-mail adres in
Ongeldige invoer
Invalid Input

Concept RES

De Concept RES is klaar en hier te lezen. Voor de Concept RES is uit de regio informatie opgehaald en verwerkt. Dat hebben we gedaan met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio. In het concept beschrijven we wat, waar, waarom en hoe we in de komende jaren zoveel mogelijk CO2 willen besparen. Dat doen we onder andere door duurzaam opwekken van zon- en windenergie.

Onze regio komt tot een eerste bijdrage van ruim 1,2 TWh oftewel terawatt. Dit staat gelijk aan 1,2 miljard kilowatt. Deze bijdrage getuigt van ambitie en samenwerking. Enkele uitgangspunten die in de Concept RES al naar voren komen zijn:

  • In onze regio zien we grotere kansen op het gebied van zonne-energie dan windenergie.
  • Windmolens plaatsen we liefst zoveel mogelijk langs bestaande (snel)wegen en/of waterwegen.
  • Het landschap is belangrijk. Die bepaalt mede hoe en waar we zonne-energie opwekken.

Waarom werken we aan een Regionale Energie Strategie?
Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten. Dat is de helft aan CO2 in vergelijking met 1990. Dat hebben we met 171 landen afgesproken tijdens de klimaattop van Parijs 2015. In ons landelijk Klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken die nodig zijn om dat doel in Nederland te bereiken.

Duidelijk is dat iedereen zal moeten bijdragen, dus alle sectoren en alle regio’s. Om te beginnen met zonne- en windenergie. Dat heeft een grote invloed op ons leven en op onze leefomgeving. Elk zonneveld of elke windmolen heeft effect op het landschap. En ook op de omgeving van de omwonenden. De vraag is hoe we zo goed mogelijk kunnen inpassen in het landschap. Met de Regionale Energiestrategie pakken gemeenten en regio’s met belanghebbenden dat samen aan. Ook hier bij ons, in de Cleantech Regio.

Wilt u meer lezen over de Concept RES en het proces dat we tot nu toe hebben doorlopen?

We hebben een speciaal digitaal platform voor u ingericht. Daar vindt u alle activiteiten die we hebben georganiseerd en de stappen die we hebben gezet om tot de Concept RES te komen. Het digitale platform vindt u hier.