coronaodnersteuning

Energietransitie

Publicaties:

In de Agenda Energietransitie Cleantech Regio (2016) staat hoe wij de energietransitie vormgeven.

Met energienetwerkbedrijf Alliander en provincies Overijssel en Gelderland stelden we in 2014 een routekaart op om te komen tot een energieneutrale regio. Die routekaart is concreet vertaald naar onze regionale transitieagenda.

Vier transitiepaden

Wij geven de energietransitie vorm langs vier transitiepaden:

  1. Van energieconsument naar energieproductie: woningen, bedrijfspanden en industriegebieden gaan energie leveren
  2. Het landelijk gebied is voedsel- en energieproducent: hier is ruimte om een groot aandeel duurzame energie te produceren, rekening houdend met ruimtelijke kwaliteit van het landschap
  3. Duurzame mobiliteit en transport: vervoer ‘vergroenen’ door technologische verbeteringen, elektrisch rijden, duurzame brandstoffen en verschuivingen (van vrachtwagen naar trein en/of schip)
  4. Ondernemende regio: op alle terreinen omarmen we initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zoals energiecoöperaties

We haken aan bij de provincies

Wij haken met onze Agenda Energietransitie aan bij het Gelders Energie Akkoord en het programma Nieuwe Energie Overijssel. Hoever wij zijn met onze ambities gaan we monitoren. Wij laten inwoners en andere partners in de Cleantech Regio weten hoe we ervoor staan. Ook het Gelders Energieakkoord zorgt op termijn voor regionale monitoring.
De Stedendriehoek Index biedt nu al een schat aan informatie over cleantech en energie. Bekijk wat onze CO2-footprint is, of hoeveel energie we opwekken via zon of wind.

Ambities & doelen Energietransitie

Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer

Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer

30.000 woningen van het aardgas af

Transform 1.0 is het nieuwe, integrale, bovenregionale programma voor verduurzaming van woonwijken. De ingredienten: financiele arrangementen, een investeringsplatform en ‘regelruimte’. Voor bedrijventerreinen ontwikkelen we een soortgelijke gebiedsaanpak.

25 - 50 Kton CO2 minder aan fossiele kilometers

En 50% van alle bedrijven en instellingen heeft laadpunten voor elektrisch vervoer. Onze mobiliteit moet schoner. Vanuit het bestaande programma Slim en Schoon Reizen doen we al veel. We versnellen en intensiveren onze aanpak.

50% minder energieverbruik in de papierindustrie in 2020

(ten opzichte van 2004) Onze grootste energieverbruikers zijn bedrijven. Deze motoren van onze regionale economie moeten ook in de toekomst over voldoende (duurzame) energie beschikken. Hier zorgen we voor door energiebesparing, hergebruik van warmte, biomassa en afval en opwekking van duurzame energie. Een belangrijke sector in onze regio is de papierindustrie in Eerbeek en Loenen.

Opwekking van duurzame energie Cleantech A1 zone

Minimaal 3 grootschalige initiatieven gerealiseerd voor opwekking van duurzame energie in de Cleantech A1 zone.  Willen we energieneutraal worden, dan is alleen energie besparen niet voldoende. We moeten ook duurzame energie opwekken. Waar, hoe en hoeveel energie dat opbrengt, staat in het regionaal realisatieprogramma 2018-2023 (in 2018 klaar). 

Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven

Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven zoals geothermie in Apeldoorn en Brummen, waterstofproductie en synthetisch gas

Nieuws Energietransitie

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio