Energietransitie

Hoe kunnen wij onze energietransitie versneld realiseren? Met die vraag is het CleantechLab aan de slag.

De Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 vond plaats in onze regio. Het resultaat: veel ideeën voor versnelling van onze energietransitie, rekening houdend met inpassing in onze mooie landschap.
De vier beste ideeën werden door de inzenders samen verder uitgewerkt. Met die opbrengt gaat het CleantechLab verder, om tot concretere oplossingen te komen. In dit lab vind je deskundigheid op technisch, juridisch, fiscaal, ruimtelijk en economisch gebied. Ook deelnemers vanuit filosofie, kunst en cultuur en sociale wetenschap zijn nodig. Zijn concepten verder ontwikkeld, dan brengen marktpartijen die verder op de markt of in de samenleving.
Het lab richt zich op ‘wat er nog niet is’:

  • nieuwe ideeën, projecten of producten

  • antwoorden op complexe vraagstukken op het snijvlak van ruimtelijke ordening en energietransitie

  • vernieuwende toepassing van wet- en regelgeving

  • draagvlak voor innovatieve oplossingen

De ministeries van EZ en I&M werken mee aan ons CleantechLab via de City Deal Cleantech Regio.

Ambities & doelen Energietransitie

Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer

Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer

30.000 woningen van het aardgas af

Transform 1.0 is het nieuwe, integrale, bovenregionale programma voor verduurzaming van woonwijken. De ingredienten: financiele arrangementen, een investeringsplatform en ‘regelruimte’. Voor bedrijventerreinen ontwikkelen we een soortgelijke gebiedsaanpak.

25 - 50 Kton CO2 minder aan fossiele kilometers

En 50% van alle bedrijven en instellingen heeft laadpunten voor elektrisch vervoer. Onze mobiliteit moet schoner. Vanuit het bestaande programma Slim en Schoon Reizen doen we al veel. We versnellen en intensiveren onze aanpak.

50% minder energieverbruik in de papierindustrie in 2020

(ten opzichte van 2004) Onze grootste energieverbruikers zijn bedrijven. Deze motoren van onze regionale economie moeten ook in de toekomst over voldoende (duurzame) energie beschikken. Hier zorgen we voor door energiebesparing, hergebruik van warmte, biomassa en afval en opwekking van duurzame energie. Een belangrijke sector in onze regio is de papierindustrie in Eerbeek en Loenen.

Opwekking van duurzame energie Cleantech A1 zone

Minimaal 3 grootschalige initiatieven gerealiseerd voor opwekking van duurzame energie in de Cleantech A1 zone.  Willen we energieneutraal worden, dan is alleen energie besparen niet voldoende. We moeten ook duurzame energie opwekken. Waar, hoe en hoeveel energie dat opbrengt, staat in het regionaal realisatieprogramma 2018-2023 (in 2018 klaar). 

Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven

Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven zoals geothermie in Apeldoorn en Brummen, waterstofproductie en synthetisch gas

Nieuws Energietransitie

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio