coronaodnersteuning

Energietransitie

De strook van bedrijven langs het Twentekanaal in Lochem klaarstomen voor een duurzame toekomst. Met dat doel ging consortium de Groene Fabriek van 2017 tot eind 2019 lang aan de slag. Het eindrapport is nu klaar. Daarmee is het werk van de Groene Fabriek afgerond.

De Groene Fabriek onderzocht de mogelijkheden om de energietransitie van het bedrijventerrein langs het Twentekanaal in Lochem vorm te geven. Dit is gedaan met de Industriële Kring Lochem en de gemeente Lochem. Drie kansrijke projecten worden nu nader uitgewerkt. Ook is er binnen de Industriële Kring Lochem een werkgroep duurzaamheid opgericht.

Gebruik warmte afvalwater FrieslandCampina

Er zijn gesprekken met het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) en betrokken gemeenten over de warmte in het afvalwater van FrieslandCampina. Er zijn drie gemeentes die (een deel van) de warmte zouden kunnen toepassen: Berkelland, Lochem en Zutphen.Ook de Zuiveringsinstallatie en de Kaumerafabriek in Zutphen hebben een deel van de warmte nodig.

Onderzoek smartgrid

Het onderzoek naar een smartgrid (een energienet met een slim meet- en regelsysteem) tussen de bedrijven in de kanaalzone. Dit wordt opgepakt door ZOWN, onderdeel van Alliander.

Vervolg biogasproject

Het biogasproject krijgt een vervolg. CCS, een van de consortiumpartners, heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor geld uit het innovatiebudget. Dit wil CCS gebruiken om te onderzoeken wat de effecten zijn van de uitstoot en op de bodem, op het niveau van erven en op boerderijen. Ook moet nog nader bekeken worden, in hoeverre het geproduceerde biogas daadwerkelijk in de bedrijfsvoering van FrieslandCampina is toe te passen.

Klaarstomen voor de toekomst

Met de Groene Fabriek wilden de initiatiefnemers bestaande bedrijventerreinen klaarstomen voor een duurzame toekomst. De Groene Fabriek was één van de winnaars van de Eo Wijers-prijsvraag en is een consortium van IAA Architecten, ENGIE, Pure Energie, CCS en CirculusBerkel.

Ambities & doelen Energietransitie

Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer

Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer

30.000 woningen van het aardgas af

Transform 1.0 is het nieuwe, integrale, bovenregionale programma voor verduurzaming van woonwijken. De ingredienten: financiele arrangementen, een investeringsplatform en ‘regelruimte’. Voor bedrijventerreinen ontwikkelen we een soortgelijke gebiedsaanpak.

25 - 50 Kton CO2 minder aan fossiele kilometers

En 50% van alle bedrijven en instellingen heeft laadpunten voor elektrisch vervoer. Onze mobiliteit moet schoner. Vanuit het bestaande programma Slim en Schoon Reizen doen we al veel. We versnellen en intensiveren onze aanpak.

50% minder energieverbruik in de papierindustrie in 2020

(ten opzichte van 2004) Onze grootste energieverbruikers zijn bedrijven. Deze motoren van onze regionale economie moeten ook in de toekomst over voldoende (duurzame) energie beschikken. Hier zorgen we voor door energiebesparing, hergebruik van warmte, biomassa en afval en opwekking van duurzame energie. Een belangrijke sector in onze regio is de papierindustrie in Eerbeek en Loenen.

Opwekking van duurzame energie Cleantech A1 zone

Minimaal 3 grootschalige initiatieven gerealiseerd voor opwekking van duurzame energie in de Cleantech A1 zone.  Willen we energieneutraal worden, dan is alleen energie besparen niet voldoende. We moeten ook duurzame energie opwekken. Waar, hoe en hoeveel energie dat opbrengt, staat in het regionaal realisatieprogramma 2018-2023 (in 2018 klaar). 

Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven

Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven zoals geothermie in Apeldoorn en Brummen, waterstofproductie en synthetisch gas

Nieuws Energietransitie

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio