Aanmelden nieuwsbrief

Blijf elke twee weken op de hoogte van nieuws en evenementen in de Cleantech Regio.

Energie en duurzaamheid

In 2030 is de Cleantech Regio energieneutraal. Dit bereiken we door focus op energiebesparing en energietransitie. We besparen energie in gebouwen, industriële processen en mobiliteit. Ook investeren we in opwekking van duurzame energie en zetten we in op hergebruik van warmte, biomassa en afval. Voor elk initiatief in de regio geldt: draagt dit bij aan energietransitie?
Inwoners, ondernemers, onderwijs en onderzoek en maatschappelijke organisaties maken een energieneutrale regio sámen mogelijk. Als ‘koploperregio’ delen we onze kennis en ervaringen in het landelijk leernetwerk van gemeenten, provincies en waterschappen.

Projecten

Nieuws energie & duurzaamheid

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief en e-zine

E-zine Driehoeksverhouding juni 2018


 cover juni2018 198