coronaodnersteuning

Circulaire Economie

In Teuge verrijst een bijzonder multifunctioneel gebouw ‘De Vergaderfabriek’ dat op een innovatieve wijze gebouwd wordt. Het gebouw wordt grotendeels geprint. 

Revolutionaire bouw

De vergaderruimte die bij de bestaande hotel De Slaapfabriek wordt gebouwd is een voorbeeld van een schone en revolutionaire bouwtechnologie. 3D-betonprinten is een bijzonder duurzame én nieuwe manier van bouwen. In vergelijking met de traditionele bouw kan tot 40 procent minder CO₂ uitstoot worden bespaard door het recyclen van beton en leidt het zelfs tot 70 procent minder afval, omdat er slechts geprint wordt wat nodig is. Maar het brengt nog meer voordelen met zich mee. Snelheid, vorm- en keuzevrijheid zijn ook niet te onderschatten voordelen. Geen dertien in een dozijn gebouwen meer, maar ieder gebouw uniek, ontworpen en ingericht naar de behoeften van de gebruiker. 3D-betonprinten is een innovatieve bouwtechnologie die de potentie heeft om de toekomst van de bouw ingrijpend te veranderen.

Dromen realiseren

Al jaren kunnen gasten terecht bij hotel De Slaapfabriek voor een totaalbeleving. Marjo Prigge runt een zeer hooggewaardeerd hotel met vergaderlocaties, Arvid Prigge zet zich met het bedrijf Centre4moods in op de beleving. In het nieuwe gebouw 'De Vergaderfabriek' wordt het beste van deze twee werelden samen gevoegd. Arvid: “Als we iets doen, doen we het goed.” Het duurde dan ook een aantal jaar voor er gestart kon worden met de realisatie van de droom. Maar nu het zover is, worden er vele vliegen in één klap geslagen. Niet alleen op het gebied van revolutionaire bouw, maar ook op het gebied van duurzaamheid, innovatief ondernemerschap, maatschappelijke impact op zorg en onderwijs en zelfs toerisme worden flinke slagen gemaakt. “Bijzondere ervaringen blijven ons bij. Dat is de bedoeling van dit gebouw, het moet een icoon worden waar je niet heen gaat om te vergaderen, maar naar toe gaat voor een totaalbeleving.”

Een totaalbeleving

De Vergaderfabriek is meer dan een gebouw. Het is een filosofie en een co-creatie van diverse branches en (ICT-)ontwikkelingen. Het wordt een ongekende beleefomgeving om in te trainen en te vergaderen, waarbij Sensing-technologie een belangrijke rol speelt. Daarbij moet je denken aan wandvullende visuals, licht, geluid en zelfs geur die een specifieke sfeer kunnen oproepen - ‘moods’. Ervaringen worden gebruikt voor nader onderzoek en doorontwikkeling, bijvoorbeeld voor toepassingen in de zorg aan mensen met dementie. Samen met een zorgbedrijf wordt gekeken naar de effecten van deze belevingstechnieken en hoe deze kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven, het stresslevel en het mogelijk medicatiegebruik van deze mensen.

Steun vanuit Cleantech Regio

Cleantech Regio ondersteunde de plannen met de financiering voor het haalbaarheidsonderzoek. Via crowdfunding is het merendeel van het geld opgehaald voor de bouw van dit conferentiecentrum. Verder hebben Cleantech Regio, Provincie Gelderland en Stedendriehoek Innoveert ook financieel bijgedragen. Daarnaast bracht Cleantech Regio partijen bij elkaar om van praatkracht tot daadkracht te komen. En gaven we dit zeer innovatieve innitiatief een podium door er ruime aandacht voor te vragen met publicaties in onder andere het E-zine, artikelen in diverse media en door het initiatief een platform te bieden tijdens diverse edities van Cleantech Tomorrow. 

Ga voor meer informatie naar www.3dprintedbuilding.eu.

Ambities & doelen Circulaire Economie

In 2020 33% minder huishoudelijk afval

Nergens anders in Nederland wordt huishoudelijk afval zó goed gescheiden als in de Cleantech Regio. Toch kan de hoeveelheid restafval nog verder omlaag. In 2020 gaan we voor 33% minder huishoudelijk restafval en in 2030 zelfs naar maximaal 10 kilo restafval per inwoner per jaar.

2021 De Mars in Zutphen circulair bedrijventerrein

In 2021 is De Mars in Zutphen als eerste in Nederland een circulair bedrijventerrein, daarna volgen meer terreinen in de regio. De bedrijven willen hier o.a. een grondstoffenbank voor weg- en waterbouw realiseren.

Maakbedrijven werken aan gesloten grondstoffenkringloop

Onze regio kent veel slimme maakindustrie die nóg slimmer kan zijn door meer circulair te produceren. Gemeenten gaan (meer) circulair inkopen. Deze brede impuls voor een circulaire economie faciliteren we vanuit het programma CIRCLES en het te realiseren Centrum voor Circulair Ondernemen.

Eerbeek heeft duurzaam logistiek centrum voor de papierindustrie

Sinds 350 jaar is de papierindustrie sterk in onze regio. Eerbeek is de papierhoofdstad van Europa en ook in Loenen, Apeldoorn en Deventer vind je papierbedrijven. Deze zijn al grotendeels circulair, maar hoe kunnen ze meer waarde halen uit biobased grondstoffen?

Verdubbeling arbeidsplaatsen Deventer Open Innovatie Centrum

AkzoNobel ontwikkelt met gemeente Deventer en provincie Overijssel het Deventer Open Innovatie Centrum (DOIC). Dit biedt starters in chemiesector mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en het lab kan chemische processen helpen optimaliseren. 

Wij verwaarden reststoffen van ons huishoudelijk afval

We ‘verwaarden’ reststromen van textiel, organisch materiaal, luiers, elektronica en plastic.

Nieuws Circulaire Economie

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio