energie-en-duurzaamheid.jpg

Voor wie

In onze regio zijn opvallend veel mensen bezig met cleantech. Denk aan afvalscheiding, energiebesparing, duurzame energieopwekking of de fiets pakken in plaats van de auto. Niet voor niets herkennen veel inwoners zich in onze ambities: 70 procent vindt cleantech een passend profiel voor onze regio.
Als inwoner van de Cleantech Regio kunt u volop meedoen om onze doelen te realiseren. Denk aan deelname aan acties van Slim Reizen Stedendriehoek, energiebesparing of meedoen met ‘meedenksessies’ die wij regelmatig organiseren.

Steeds meer ondernemers ontdekken cleantech. Er ontstaat nieuwe cleantech business, vaak ondersteund door Cleantech Regio Development. Ook beperken bedrijven hun afvalstromen en produceren met minimale verspilling.
Cleantech gaat meestal samen met lagere kosten en meer efficiency. Investeren in duurzame energie bijvoorbeeld, is goed voor onze energietransitie én voor de energierekening. Ook de acties van Slim Reizen werken zo: pakken meer medewerkers de fiets, dan is dat goed voor milieu en bereikbaarheid. Maar zeker ook voor de vitaliteit en productiviteit op de werkvloer.

In de Cleantech Regio ontstaan nieuwe beroepen, gericht op verduurzaming. Daarop bereiden scholen jongeren voor. Zo blijft het onderwijs toekomstgericht en dragen scholen volop bij aan de ontwikkeling van onze regionale samenleving.
In toenemende mate ontstaan innovaties in co-creatie tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Leerlingen en studenten maken al kennis met cleantech en doen ‘echte’ projecten voor bedrijven. Leuk, maar ook goed voor de aansluiting onderwijs en bedrijfsleven. De leerlingen van nu zijn immers de medewerkers van de toekomst.

Bekijk hieronder een selectie van projecten, verhalen In de Cleantech Regio en het nieuws rondom het thema onderwijs en arbeidsmarkt. 

Overheden willen initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties graag ondersteunen. Onze gezamenlijke cleantech ambities helpen daar enorm bij. Cleantech zorgt voor gemeenschappelijke focus én actie. Zo trekken gemeenten, provincies en Cleantech Regio nadrukkelijk samen op om de energietransitie mogelijk te maken.
Ook op andere thema’s zoals wonen, leefbaarheid of slimme en schone mobiliteit is het cruciaal om samen te werken. Samen staan we sterker en bereiken we meer dan als afzonderlijke gemeente of provincie mogelijk is.

Aanmelden nieuwsbrief en e-zine

E-zine Driehoeksverhouding juni 2018


 cover juni2018 198