• Samen naar een
    schone toekomst

Water

De kracht van Water!

Water speelt in de Cleantech Regio een belangrijke rol. Waar het vroeger essentieel was als waterkracht om watermolens aan te drijven, benutten we de kracht van water nu vooral door het oppompen van drinkwater en het inzetten van water voor riolering. De waterschappen zijn daarnaast druk bezig met het terugwinnen en benutten van waardevolle stoffen. Denk daarbij aan grondstoffen, biogasproductie door slibvergisting, maar ook thermische energie voor warmtenetten.
Daarentegen wordt voorkomen dat slechte stoffen als medicijnresten en andere microverontreinigingen in de natuur terecht komen.


Cleantech Regio is inhoudelijk betrokken bij het Water Test Network op RWZI Apeldoorn, waar innovaties van het midden-en klein bedrijf kunnen worden getest en gedemonstreerd. Door een vouchersysteem worden dure analyse kosten vergoed, wordt een procesengineer beschikbaar gesteld en wordt er voor gezorgd dat alles technisch gefaciliteerd wordt. Op deze manier nemen we hindernissen weg en proberen we de tijd, die nodig is om een innovatie naar de markt te brengen, te versnellen. Deze innovaties hebben te maken met de uitdagingen in de waterketen. Cleantech Regio zoekt de bedrijven in de markt, begeleidt ze en denkt mee in business development.

Ook zorgt Cleantech Regio voor verbinding, communicatie en organiserend vermogen binnen de waterwereld. We werken samen met de drie waterschappen in de regio, met Vitens, de gemeentes en het bedrijfsleven. We helpen mee om de gezamenlijke ambities waar te maken, maar ook om de puzzelstukjes van oplossingen en ambities samen te brengen. Dit doen we middels de ontwikkeling van het waterprogramma. Deze sluit aan bij de toekomstvisies van onze partners en helpt mee om dit pragmatisch te helpen invullen door verbinding, communicatie en organiserend vermogen. We zijn politiek en inhoudelijk betrokken.

Samen naar een mooie en gezonde en groene leefomgeving waarin de waterketen, de IJssel en alle andere waterlichamen in de regio verbinden om te gaan met watertekort en wateroverlast. Samen naar een schone toekomst!

Projecten

Ambities & doelen Water

Waterbalans

We kennen geen afvalwater meer en benutten ‘gebruikt’ water. Denk aan infiltratie, irrigatie of industriële toepassing. Uiteraard dienen dan de microvervuiling verwijderd te zijn. We richten de waterbalans van het gebied anders in zodat water langer binnen de regio blijft en vaker gebruikt word. Op die manier hoeft er minder drinkwater uit de grond gepompt te worden en kunnen we verdroging tegen gaan. Hierbij trekken we samen op met de 3 waterschappen in de regio, Vitens en het bedrijfsleven en creëren zo extra bewustzijn bij bewoners.

Energie uit water

Water is ook een belangrijke energie drager. Het rioolwater en gezuiverd water uit een rioolwaterzuivering zijn een warmte energie bron is. Deze thermische energie uit afvalwater (TEA) kan teruggewonnen worden en benut binnen warmtenetten. Dit principe wordt ook toegepast in oppervlaktewater (TEO) en drinkwater (TED). Het rioolwater bevat ook allerlei organisch materiaal dat in de rioolwaterzuivering wordt omgezet in slib. Dit is een energiebron voor biogas  dat weer verder worden behandeld tot groen gas door CO2 te verwijderen. Zowel groen gas als CO2 kunnen vervolgens weer ingezet worden. Water is uiteraard ook de bron voor waterstof. Gezuiverd water kan gebruikt worden voor waterstof...

Samenwerken aan de waterketen van de toekomst

Water analyseren zodat we weten hoeveel energie we wanneer nodig hebben, hoeveel energie we wanneer kunnen winnen en hoeveel grondstoffen teruggewonnen kunnen worden. Belangrijker wellicht nog; we weten op deze manier precies hoeveel water er moet en waar we dit optimaal kunnen inzetten. Hierbinnen speelt het Water Test Network ook een belangrijke rol om deze ambitie mogelijk te maken. Samen durven veranderen!

Nieuws Water

01-12-2020

Inspirerende afwisseling

Sinds 1 oktober ben ik actief voor de Cleantech Regio, startend om samen met een team bij Waterschap Vallei & Veluwe waterinnovaties in de markt te spotten en te begeleiden naar en gedurende de testperiode in de Water Test Network testlocatie op RWZI Apeldoorn. Daarbij mag ik meedenken in onderzoek en testdoelstellingen en hoe dit het bedrijf kan helpen op gebied van business development. Aan de ene kant kijken we naar de meerwaarde van de technologie binnen de gehele waterketen en daarmee voor de BV Nederland. Aan de andere kant, wat gebeurd er  technologisch inhoudelijk nou eigenlijk precies en waarin onderscheidt dit zich?

Lees meer

01-12-2020

Water Test Netwerk: samenwerking ontwikkelt zich snel

Per 1 oktober ben ik toegetreden tot de Cleantech Regio om de werving van innovaties en water technologische bedrijven te verzorgen die willen testen in een omgeving zoals het WTN op RWZI Apeldoorn. Ik werk prettig en nauw samen met een team van Waterschap Vallei & Veluwe bestaande uit Peter-Jan van Oene (coördinatie), Joep Doornik (projectleider) en Bart de Ruiter (proces engineer).

Lees meer

07-10-2021

Waterkoplopers Industrie Gelderland slaan handen ineen

Droogte, klimaatverandering en een toename van gebruik: water staat behoorlijk onder druk. Daarom hebben provincie Gelderland, Vitens en Waterschap Vallei en Veluwe de handen ineen geslagen om samen met grote Gelderse bedrijven en Cleantech Regio het probleem aan te pakken. Dinsdag 5 oktober was de online aftrap van deze koplopersgroep.

Lees meer

16-06-2021

127 km wandelen voor een drinkbare IJssel

Li An Phoa, initiatiefneemster van Drinkable Rivers wil dat de IJssel binnen dertig jaar zó schoon wordt dat we eruit kunnen drinken. Daarom loopt Li An tot 18 juni 127 kilometer langs de hele IJssel. Op de openingsdag van de IJsselbiënnale deelt Li An haar ervaringen van de wandeling en tot 19 september is een impressie van de wandeling te zien in Centrale Harculo in Zwolle.

Lees meer

05-02-2021

Drinkwater uit afvalwater? Saxion toont aan dat het kan

Is er in de toekomst nog voldoende drinkwater en voldoet dit dan nog aan de vereiste kwaliteit? Het zijn vragen die onderzoekers al jaren bezig houden. Ook Saxion denkt mee in dit proces. Onderzoekers en studenten van het lectoraat International Water Technology werken samen met een aantal partners samen in het EFRO-project NanoX. Daarin wordt onderzocht hoe gezuiverd afvalwater hergebruikt kan worden als directe bron voor drinkwater.

Lees meer

25-11-2020

Online Circles University: ‘Help, ons water raakt op’.

De beschikbaarheid van water staat onder druk. Maar we willen allemaal graag voldoende water van een goede kwaliteit voor een redelijke prijs. Daarom houdt Circles op 2 december het eerste online Circles University met als thema: ‘Help, ons water raakt op’.

Lees meer