• Samen naar een
    schone toekomst

Water

De kracht van Water!

Water speelt in de Cleantech Regio een belangrijke rol. Waar het vroeger essentieel was als waterkracht om watermolens aan te drijven, benutten we de kracht van water nu vooral door het oppompen van drinkwater en het inzetten van water voor riolering. De waterschappen zijn daarnaast druk bezig met het terugwinnen en benutten van waardevolle stoffen. Denk daarbij aan grondstoffen, biogasproductie door slibvergisting, maar ook thermische energie voor warmtenetten.
Daarentegen wordt voorkomen dat slechte stoffen als medicijnresten en andere microverontreinigingen in de natuur terecht komen.


Cleantech Regio is inhoudelijk betrokken bij het Water Test Network op RWZI Apeldoorn, waar innovaties van het midden-en klein bedrijf kunnen worden getest en gedemonstreerd. Door een vouchersysteem worden dure analyse kosten vergoed, wordt een procesengineer beschikbaar gesteld en wordt er voor gezorgd dat alles technisch gefaciliteerd wordt. Op deze manier nemen we hindernissen weg en proberen we de tijd, die nodig is om een innovatie naar de markt te brengen, te versnellen. Deze innovaties hebben te maken met de uitdagingen in de waterketen. Cleantech Regio zoekt de bedrijven in de markt, begeleidt ze en denkt mee in business development.

Ook zorgt Cleantech Regio voor verbinding, communicatie en organiserend vermogen binnen de waterwereld. We werken samen met de drie waterschappen in de regio, met Vitens, de gemeentes en het bedrijfsleven. We helpen mee om de gezamenlijke ambities waar te maken, maar ook om de puzzelstukjes van oplossingen en ambities samen te brengen. Dit doen we middels de ontwikkeling van het waterprogramma. Deze sluit aan bij de toekomstvisies van onze partners en helpt mee om dit pragmatisch te helpen invullen door verbinding, communicatie en organiserend vermogen. We zijn politiek en inhoudelijk betrokken.

Samen naar een mooie en gezonde en groene leefomgeving waarin de waterketen, de IJssel en alle andere waterlichamen in de regio verbinden om te gaan met watertekort en wateroverlast. Samen naar een schone toekomst!

Projecten

Ambities & doelen Water

Waterbalans

We kennen geen afvalwater meer en benutten ‘gebruikt’ water. Denk aan infiltratie, irrigatie of industriële toepassing. Uiteraard dienen dan de microvervuiling verwijderd te zijn. We richten de waterbalans van het gebied anders in zodat water langer binnen de regio blijft en vaker gebruikt word. Op die manier hoeft er minder drinkwater uit de grond gepompt te worden en kunnen we verdroging tegen gaan. Hierbij trekken we samen op met de 3 waterschappen in de regio, Vitens en het bedrijfsleven en creëren zo extra bewustzijn bij bewoners.

Energie uit water

Water is ook een belangrijke energie drager. Het rioolwater en gezuiverd water uit een rioolwaterzuivering zijn een warmte energie bron is. Deze thermische energie uit afvalwater (TEA) kan teruggewonnen worden en benut binnen warmtenetten. Dit principe wordt ook toegepast in oppervlaktewater (TEO) en drinkwater (TED). Het rioolwater bevat ook allerlei organisch materiaal dat in de rioolwaterzuivering wordt omgezet in slib. Dit is een energiebron voor biogas  dat weer verder worden behandeld tot groen gas door CO2 te verwijderen. Zowel groen gas als CO2 kunnen vervolgens weer ingezet worden. Water is uiteraard ook de bron voor waterstof. Gezuiverd water kan gebruikt worden voor waterstof...

Samenwerken aan de waterketen van de toekomst

Water analyseren zodat we weten hoeveel energie we wanneer nodig hebben, hoeveel energie we wanneer kunnen winnen en hoeveel grondstoffen teruggewonnen kunnen worden. Belangrijker wellicht nog; we weten op deze manier precies hoeveel water er moet en waar we dit optimaal kunnen inzetten. Hierbinnen speelt het Water Test Network ook een belangrijke rol om deze ambitie mogelijk te maken. Samen durven veranderen!

Nieuws Water

27-05-2021

Kiwa en Alliander openen eerste waterstof demohuis in Nederland

Kiwa en Alliander hebben op 27 mei in Apeldoorn het Hydrogen Experience Centre geopend: een als woonhuis ingerichte demo- en opleidingslocatie waar vakmensen leren hoe ze de aardgasvoorziening in woonwijken geschikt kunnen maken voor waterstof. Het is het eerste waterstof demohuis van Nederland.

Lees meer
Waterstofdemowoning Apeldoorn

18-05-2021

Opening eerste waterstofdemowoning Nederland in Apeldoorn

Kiwa Apeldoorn en netwerkbedrijf Alliander hebben samen een waterstofdemowoning gebouwd in Apeldoorn. De opleidingslocatie is ingericht als woonhuis. Technici leren hier hoe ze in bestaande woonwijken de huidige aardgasvoorziening geschikt kunnen maken voor waterstof. Donderdag 27 mei is de officiële opening van deze allereerste waterstofdemowoning van Nederland.

Lees meer

21-05-2021

Shell start met productie van groene waterstof

Olie- en gasconcern Shell begint komende zomer met de productie van groene waterstof op zijn belangrijkste raffinaderij in Duitsland. Het wordt het eerste Europese groene waterstofproject van Shell. Over twee jaar, in 2023, wil Shell ook in Nederland beginnen met de productie van groene waterstof.

Lees meer

17-05-2021

Waterstoffabriek Zutphen moet regio voorzien van groene H2

Eind 2023 moet hij klaar zijn, de waterstoffabriek die met behulp van de Cleantech Regio Deal gaat verrijzen in Zutphen. ‘We starten met de productie van twee megawatt groene waterstof per jaar en kunnen opschalen naar tien megawatt. Daarmee gaan we voorzien in een groot deel van de toekomstige regionale behoefte aan waterstof’, zegt initiatiefnemer GldH2.

Lees meer

14-04-2021

Provincie Gelderland houdt netwerkbijeenkomst: Waterstof & Industrie

Waterstof in de industrie biedt kansen, maar er is ook nog veel onzeker. Een aantal bedrijven in de industrie gebruikt al waterstof voor bijvoorbeeld proceswarmte. Anderen willen wel, maar weten nog niet hoe. Daarom houdt Gelderland op 21 april een online netwerkbijeenkomst Waterstof & Industrie.

Lees meer
Routekaart Waterstof

11-02-2021

Routekaart Waterstof 2020-2030 Cleantech Regio gepresenteerd

Waterstof staat volop in de schijnwerpers, er zijn hoge verwachtingen en er is ook een roep om realisme. De Strategische Board Cleantech Regio benoemde de verkenning van waterstof als duurzame energiedrager dan ook als regionale prioriteit (17 juli 2019). 

Lees meer