• Samen naar een
    schone toekomst

Regio Deal

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de Cleantech Regio om uit te werken tot een Regio Deal. De Regio Deal stelt inwoners, ondernemers, onderwijs en overheden in de Cleantech Regio in staat om samen het vestigings- en leefklimaat van de regio te versterken.


De Regio Deal versterkt bestaande samenwerkingen en zorgt ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en Regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel. Op www.krachtvanderegio.nl, een initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vind je meer actuele informatie.

Het doel van de Regio Deal Cleantech Regio is het leggen van een structurele basis voor een langdurige aanpak om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een hefboom voor toekomstige samenwerkingen.

Om dit te bewerkstelligen zijn er in deze Regio Deal twee actielijnen geformuleerd die elkaar versterken: “Cleantech Werkt” aan “Groene Groei”.

Projecten

Ambities & doelen Regio Deal

Investeren in onze regio

Voor de totstandkoming van de Cleantech Regio Deal stelt het Rijk € 7,5 miljoen beschikbaar. De totale waarde van de Regio Deal behelst echter een investering van ruim € 100 miljoen, ondernemers in de regio investeren namelijk het meest. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio.

Groene groei

De regio streeft naar bevordering van de regionale aantrekkelijkheid om zo bestaande bedrijvigheid te verankeren en nieuwe bedrijvigheid naar deze regio te halen en de exportpositie te versterken. Dit leidt tot een duurzaam en toekomstgericht arbeidsmarktperspectief voor de inwoners. Dat gebeurt ook in een verbeterde balans tussen industrie en leefomgeving. Deze inspanningen leiden tot een structurele verlaging van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, grondstofgebruik en het fossiele brandstofverbruik in de regio. Onderdeel van een inclusieve groei zijn schone mobiliteitsoplossingen om de uitstoot van CO2 en het effect op de leefomgeving te verminderen.

Cleantech Werkt

Met deze Regio Deal Cleantech Regio wordt beoogd om meer technisch en digitaal vaardige mensen in de regio te krijgen die flexibel in kunnen spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Daarom investeert de Cleantech Regio in zowel jongeren als in bestaande werknemers én het verborgen arbeidspotentieel. Dit gebeurt op alle niveaus: van voortgezet onderwijs tot WO, met een focus op het beroepsonderwijs. Daarom wordt ingezet op een excellent, passend en vooral vraaggestuurd opleidings- en trainingsaanbod. Op die manier wordt de economische zelfstandigheid van de inwoners versterkt en kan de brede welvaart op termijn beter worden gegarandeerd.

Nieuws Regio Deal

23-01-2023

'Regio Deal legt blijvend fundament voor samenwerking rijk, provincies, gemeenten en regio’

Begin 2020 ging bij Regio Stedendriehoek de champagne open: de Regio Deal was een feit. Mede dankzij de handtekeningen van gedeputeerden Jan van der Meer van provincie Gelderland en Eddy van Hijum van Overijssel konden we aan de slag met legio projecten. We zijn nu een paar jaar verder. Wat heeft de Regio Deal ons gebracht volgens de heren?

Lees meer

09-12-2022

De Regio Deal, een mooi voorbeeld van de kerstgedachten

Nog twee weken en dan is het kerstmis. Dan vieren we het feest van het licht, van Jezus’ geboorte, van samen zijn, warmte. Onze verre voorouders vierden rond die tijd de zonnewende. En volgens mij zijn wij ook allemaal blij met het feit dat de dagen weer langer worden.

Lees meer

29-11-2022

MKB Trade Office helpt ondernemers verder met export

MKB-ondernemers sterker maken in export, dat is het doel van MKB Trade Office. Inmiddels heeft MKB Trade Office ruim 600 bedrijven in kaart gebracht. Regelmatig vinden activiteiten plaats zoals handelsmissies en workshops en 23 november is de kick-off bijeenkomst voor 2023. ‘Verbindingen leggen is onze basis’.

Lees meer

16-11-2022

Vraag tot 31 december scholingsvoucher voor je werknemers aan

Ben jij werkgever in de Cleantech Regio en wil je een vergoeding tot wel 50% voor de opleidingskosten van jouw werknemers? Vraag dan voor 31 december 2022 een voucher aan bij het Ontwikkelfonds. ‘We hopen met name dat grote productiebedrijven deze kans grijpen voor hun werknemers’, zegt Karen Smit, projectleider van het Ontwikkelfonds.

Lees meer

18-10-2022

VeiligheidsLAB verbindt studenten met de praktijk

Het Centrum voor Veiligheid & Digitalisering opende maandag 10 oktober officieel haar locatie aan de Wapenrustlaan in Apeldoorn. Daarmee heeft ook het VeiligheidsLAB een fysiek onderkomen gevonden. ‘Hier werken we met studenten van het mbo, hbo en wo aan concrete vraagstukken uit het werkveld’, aldus projectleider Henk van Ee.

Lees meer

11-10-2022

Investeringsfonds Circulaire Fabrieken open voor verduurzamen productieproces

Ben je ondernemer in de Cleantech Regio, heb je een concreet circulair businessplan maar mis je nog financiering? Dan kun je tot 30 november 2022 een beroep doen op het Stimuleringsfonds Circulaire Fabrieken. Het fonds is een van de instrumenten van het Regio Deal-project Circulaire Fabrieken om de versnelling naar circulair ondernemen te stimuleren.

Lees meer

Samenwerkingspartners Regio Deal

Columns