• Samen naar een
    schone toekomst

Regio Deal

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de Cleantech Regio om uit te werken tot een Regio Deal. De Regio Deal stelt inwoners, ondernemers, onderwijs en overheden in de Cleantech Regio in staat om samen het vestigings- en leefklimaat van de regio te versterken.


De Regio Deal versterkt bestaande samenwerkingen en zorgt ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en Regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel. Op www.krachtvanderegio.nl, een initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vind je meer actuele informatie.

Het doel van de Regio Deal Cleantech Regio is het leggen van een structurele basis voor een langdurige aanpak om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een hefboom voor toekomstige samenwerkingen.

Om dit te bewerkstelligen zijn er in deze Regio Deal twee actielijnen geformuleerd die elkaar versterken: “Cleantech Werkt” aan “Groene Groei”.

Projecten

Ambities & doelen Regio Deal

Investeren in onze regio

Voor de totstandkoming van de Cleantech Regio Deal stelt het Rijk € 7,5 miljoen beschikbaar. De totale waarde van de Regio Deal behelst echter een investering van ruim € 100 miljoen, ondernemers in de regio investeren namelijk het meest. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio.

Groene groei

De regio streeft naar bevordering van de regionale aantrekkelijkheid om zo bestaande bedrijvigheid te verankeren en nieuwe bedrijvigheid naar deze regio te halen en de exportpositie te versterken. Dit leidt tot een duurzaam en toekomstgericht arbeidsmarktperspectief voor de inwoners. Dat gebeurt ook in een verbeterde balans tussen industrie en leefomgeving. Deze inspanningen leiden tot een structurele verlaging van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, grondstofgebruik en het fossiele brandstofverbruik in de regio. Onderdeel van een inclusieve groei zijn schone mobiliteitsoplossingen om de uitstoot van CO2 en het effect op de leefomgeving te verminderen.

Cleantech Werkt

Met deze Regio Deal Cleantech Regio wordt beoogd om meer technisch en digitaal vaardige mensen in de regio te krijgen die flexibel in kunnen spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Daarom investeert de Cleantech Regio in zowel jongeren als in bestaande werknemers én het verborgen arbeidspotentieel. Dit gebeurt op alle niveaus: van voortgezet onderwijs tot WO, met een focus op het beroepsonderwijs. Daarom wordt ingezet op een excellent, passend en vooral vraaggestuurd opleidings- en trainingsaanbod. Op die manier wordt de economische zelfstandigheid van de inwoners versterkt en kan de brede welvaart op termijn beter worden gegarandeerd.

Nieuws Regio Deal

01-12-2021

Terugblik werkbezoek voor Gedeputeerde Staten Gelderland en Overijssel

Gistermiddag organiseerde Cleantech Regio een digitaal werkbezoek voor Gedeputeerde Staten Gelderland en Overijssel.

Lees meer

16-11-2021

Doe mee aan de Challenge Week Circulaire Fabrieken

Ben jij op zoek naar kennis over en/of een aanpak voor je circulaire ambities? Sta je open voor co-creatie en wil je via open innovatie samenwerken met andere mkb’ers en/of start-ups? Doe dan mee met de Challenge Week van 17 tot 23 januari 2022, georganiseerd door het project Circulaire Fabrieken.

Lees meer

12-10-2021

Pilot wijkgericht werken: dertig mensen van bijstand naar baan

In de Zutphense wijk Waterkwartier is de pilot 'Wijkgericht werken aan talentontwikkeling' gestart. Met middelen uit de Regio Deal worden voor eind 2023 dertig mensen in de wijk naar werk en inkomen begeleid. Studenten van Saxion brengen dit in kaart zodat de Zutphense aanpak overdraagbaar is naar andere wijken in de Cleantech Regio.

Lees meer

23-09-2021

Cleantech Regio gastgever voor Regio Deal lab Governance

In 2020 is de Regio Deal Cleantech Regio vastgesteld; een samenwerking tussen het Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen. Enkele keren per jaar komen vertegenwoordigers van alle 30 Regio Deals in Nederland bij elkaar. Vorige week ontving Cleantech Regio vertegenwoordigers van de andere 29 Regio Deals bij NewTechPark in Apeldoorn.

Lees meer

29-09-2021

Nieuw Fieldlab Energy4Business wil energietransitie versnellen

Op 11 oktober wordt het Fieldlab Energy4Business gelanceerd. Dit wordt dé centrale plek waar vraagstukken rondom energietransitie verder worden gebracht en waar bedrijven, onderwijs én onderzoek samenwerken. Richard van Leeuwen (52), Lector Duurzame Energie Voorziening bij Saxion: ‘Wij staan klaar om bij te dragen aan de versnelling van de energietransitie.’

Lees meer

13-07-2021

Landelijk waterstofnetwerk in de maak met HighWay27

Nederland krijgt een landelijk waterstofnetwerk. De bestaande gasleidingen worden klaargemaakt voor het transport van waterstof. Dat kondigde staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat aan in reactie op het rapport HyWay27. Dit rapport concludeert dat het haalbaar, veilig en kostenefficiënt is om bestaande gasleidingen te hergebruiken voor waterstof. Een steun in de rug voor projecten in de Cleantech Regio.

Lees meer

Samenwerkingspartners Regio Deal

Columns