• Samen naar een
    schone toekomst

Regio Deal

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de Cleantech Regio om uit te werken tot een Regio Deal. De Regio Deal stelt inwoners, ondernemers, onderwijs en overheden in de Cleantech Regio in staat om samen het vestigings- en leefklimaat van de regio te versterken.


De Regio Deal versterkt bestaande samenwerkingen en zorgt ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en Regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel. Op www.krachtvanderegio.nl, een initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vind je meer actuele informatie.

Het doel van de Regio Deal Cleantech Regio is het leggen van een structurele basis voor een langdurige aanpak om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een hefboom voor toekomstige samenwerkingen.

Om dit te bewerkstelligen zijn er in deze Regio Deal twee actielijnen geformuleerd die elkaar versterken: “Cleantech Werkt” aan “Groene Groei”.

Projecten

Ambities & doelen Regio Deal

Investeren in onze regio

Voor de totstandkoming van de Cleantech Regio Deal stelt het Rijk € 7,5 miljoen beschikbaar. De totale waarde van de Regio Deal behelst echter een investering van ruim € 100 miljoen, ondernemers in de regio investeren namelijk het meest. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio.

Groene groei

De regio streeft naar bevordering van de regionale aantrekkelijkheid om zo bestaande bedrijvigheid te verankeren en nieuwe bedrijvigheid naar deze regio te halen en de exportpositie te versterken. Dit leidt tot een duurzaam en toekomstgericht arbeidsmarktperspectief voor de inwoners. Dat gebeurt ook in een verbeterde balans tussen industrie en leefomgeving. Deze inspanningen leiden tot een structurele verlaging van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, grondstofgebruik en het fossiele brandstofverbruik in de regio. Onderdeel van een inclusieve groei zijn schone mobiliteitsoplossingen om de uitstoot van CO2 en het effect op de leefomgeving te verminderen.

Cleantech Werkt

Met deze Regio Deal Cleantech Regio wordt beoogd om meer technisch en digitaal vaardige mensen in de regio te krijgen die flexibel in kunnen spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Daarom investeert de Cleantech Regio in zowel jongeren als in bestaande werknemers én het verborgen arbeidspotentieel. Dit gebeurt op alle niveaus: van voortgezet onderwijs tot WO, met een focus op het beroepsonderwijs. Daarom wordt ingezet op een excellent, passend en vooral vraaggestuurd opleidings- en trainingsaanbod. Op die manier wordt de economische zelfstandigheid van de inwoners versterkt en kan de brede welvaart op termijn beter worden gegarandeerd.

Nieuws Regio Deal

14-09-2022

Techniekfabriek Zutphen: ‘Nu moet het gaan gebeuren’

Het tekort aan geschoold personeel in de techniek wordt steeds groter en het aantal vacatures in de techniek is ongekend groot. Dat vraagt om actie. Goed nieuws dus dat volgend schooljaar twee techniekenlokalen voor het Kompaan worden geopend in de Techniekfabriek Zutphen. 'Na jaren van hard werken is het nu tijd om de Techniekfabriek écht te realiseren.' 

Lees meer

19-07-2022

ROC Aventus en NIPV partner in Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

Er gebeurde veel in de eerste helft van 2022. Daarom blikken we terug op het afgelopen halfjaar met onze best gelezen berichten. Vandaag is dat de komst van Ben Kokkeler die van start ging als directeur-bestuurder bij het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn. Tijdens zijn eerste Raad van Toezicht-vergadering hebben de initiatiefnemers positief besloten over de toetreding van twee nieuwe partners: ROC Aventus en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Lees meer

18-05-2022

Harrie van Bommel link tussen drie circulaire Regio Deal-projecten

Harrie van Bommel, hoofddocent en onderzoeker Circulaire Innovaties bij Saxion, is maar liefst bij drie Regio Deal-projecten over circulariteit betrokken. Hij is programmamanager Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie en mede-uitvoerder van Circulaire Fabrieken en Circulaire bedrijventerreinen. Hoewel het werken aan circulariteit de gemene deler is, is hij zeer kritisch. ‘Een volledige circulaire economie is onhaalbaar maar veel beter dan nu kan zeker!’

Lees meer

04-04-2022

GROHW: Energietransitie versnellen met groene waterstof

Op 7 april wordt het Regio Deal-project GROHW uitgelicht tijdens een livestream van Kiemt. Iedereen die meer wil weten over hoe je de energietransitie kunt versnellen met groene waterstof, kan hierbij online aanhaken. Liever live aanwezig zijn tijdens bij de uitzending in De Gasfabriek? Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Lees meer

16-03-2022

Learning community waterstof van start bij Saxion

Onderzoeken welke potentie groene waterstof heeft in de Cleantech Regio. Dat is kort gezegd de inzet van het Regio Deal-project Hydrogen Connect 2020-2030. Vrijdag 11 maart was de kick-off bijeenkomst van de eerste learning community voor bedrijven die de mogelijkheden voor toepassing van groene waterstof in hun onderneming gaan onderzoeken.

Lees meer

09-03-2022

31 maart: seminar over toekomst van biogas

Op 31 maart is er een seminar van het Interreg project EMMA over 'de toekomst van biogas'. Diverse sprekers vertellen over relevante onderzoeksresultaten, boeiende vooruitzichten en essentiële informatie voor beleidsbepalers en andere belanghebbenden. Ter plaatse zijn er 40 stoelen beschikbaar, maar het seminar is ook op afstand via Teams te volgen.

Lees meer

Samenwerkingspartners Regio Deal

Columns