• Samen naar een
    schone toekomst

Regio Deal

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de Cleantech Regio om uit te werken tot een Regio Deal. De Regio Deal stelt inwoners, ondernemers, onderwijs en overheden in de Cleantech Regio in staat om samen het vestigings- en leefklimaat van de regio te versterken.


De Regio Deal versterkt bestaande samenwerkingen en zorgt ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en Regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel. Op www.krachtvanderegio.nl, een initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vind je meer actuele informatie.

Het doel van de Regio Deal Cleantech Regio is het leggen van een structurele basis voor een langdurige aanpak om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een hefboom voor toekomstige samenwerkingen.

Om dit te bewerkstelligen zijn er in deze Regio Deal twee actielijnen geformuleerd die elkaar versterken: “Cleantech Werkt” aan “Groene Groei”.

Projecten

Ambities & doelen Regio Deal

Investeren in onze regio

Voor de totstandkoming van de Cleantech Regio Deal stelt het Rijk € 7,5 miljoen beschikbaar. De totale waarde van de Regio Deal behelst echter een investering van ruim € 100 miljoen, ondernemers in de regio investeren namelijk het meest. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio.

Groene groei

De regio streeft naar bevordering van de regionale aantrekkelijkheid om zo bestaande bedrijvigheid te verankeren en nieuwe bedrijvigheid naar deze regio te halen en de exportpositie te versterken. Dit leidt tot een duurzaam en toekomstgericht arbeidsmarktperspectief voor de inwoners. Dat gebeurt ook in een verbeterde balans tussen industrie en leefomgeving. Deze inspanningen leiden tot een structurele verlaging van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, grondstofgebruik en het fossiele brandstofverbruik in de regio. Onderdeel van een inclusieve groei zijn schone mobiliteitsoplossingen om de uitstoot van CO2 en het effect op de leefomgeving te verminderen.

Cleantech Werkt

Met deze Regio Deal Cleantech Regio wordt beoogd om meer technisch en digitaal vaardige mensen in de regio te krijgen die flexibel in kunnen spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Daarom investeert de Cleantech Regio in zowel jongeren als in bestaande werknemers én het verborgen arbeidspotentieel. Dit gebeurt op alle niveaus: van voortgezet onderwijs tot WO, met een focus op het beroepsonderwijs. Daarom wordt ingezet op een excellent, passend en vooral vraaggestuurd opleidings- en trainingsaanbod. Op die manier wordt de economische zelfstandigheid van de inwoners versterkt en kan de brede welvaart op termijn beter worden gegarandeerd.

Nieuws Regio Deal

23-12-2021

Pilot wijkgericht werken aan talentontwikkeling helpt mensen op onorthodoxe wijze naar werk

Er gebeurde veel in 2021. Daarom blikken we terug op het afgelopen jaar met onze tien best gelezen berichten. Vandaag op 9 de pilot wijkgericht werken aan talentontwikkeling in de Zutphense wijk Waterkwartier. Met middelen uit de Regio Deal worden hier voor eind 2023 dertig mensen in de wijk naar werk en inkomen begeleid. Studenten van Saxion brengen dit in kaart zodat de Zutphense aanpak overdraagbaar is naar andere wijken in de Cleantech Regio. 

Lees meer

22-12-2021

Oxe Geeft Gas: aanleg Biogas-installatie van start

In Oxe is de schop in de grond gegaan voor het nieuwste biogasinitiatief van Deventer: de Bio-HUB in Oxe. Wethouder Grijsen van de Gemeente Deventer legde symbolisch het eerste stuk van de biogasleiding aan. Naar verwachting kunnen de eerste afnemers Gezondheidsdienst voor Dieren en ForFarmers medio 2022 het eerste biogas gaan gebruiken.

Lees meer

14-12-2021

Boeren Oxe gaan in juni 2022 biogas leveren

In Oxe wordt hard gewerkt aan de realisatie van een biogasHUB. Vijf boeren gaan hier volgend jaar biogas leveren aan bedrijven in de buurt. ‘In juni 2022 gaan we bedrijven voorzien van biogas’, aldus projectleider Knillis van der Burg. De contracten met de eerste twee afnemers zijn deze week getekend.

Lees meer

16-11-2021

Nieuw DC-Lab in NewTechPark vergroot kennis gelijkstroom

Gelijkstoom (DC) gaat een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Daarom wordt nu bij NewTechPark in Apeldoorn een DC-Lab ingericht. Hier kunnen bedrijven samen met studenten onderzoek doen. ‘Een mooie eerste stap naar de toekomst’, aldus Noël Steentjes van Bredenoord, het eerste bedrijf dat gebruikt gaat maken van dit lab.

Lees meer

01-12-2021

Terugblik werkbezoek voor Gedeputeerde Staten Gelderland en Overijssel

Gistermiddag organiseerde Cleantech Regio een digitaal werkbezoek voor Gedeputeerde Staten Gelderland en Overijssel.

Lees meer

16-11-2021

Doe mee aan de Challenge Week Circulaire Fabrieken

Ben jij op zoek naar kennis over en/of een aanpak voor je circulaire ambities? Sta je open voor co-creatie en wil je via open innovatie samenwerken met andere mkb’ers en/of start-ups? Doe dan mee met de Challenge Week van 17 tot 23 januari 2022, georganiseerd door het project Circulaire Fabrieken.

Lees meer

Samenwerkingspartners Regio Deal

Columns