• Samen naar een
    schone toekomst

Energietransitie

Ons hoogste doel is energieneutraliteit. Een grote ambitie. En een noodzakelijke. Wie alleen al kijkt naar ‘Groningen’ weet: er is geen tijd te verliezen! Daarom is energietransitie topthema in onze agenda. Onze missie is immers energieneutraliteit in 2030. Op weg hiernaartoe zetten we een belangrijke tussenstap in 2023 en maken vervolgens de balans op.


Top 6 ambities Energietranistie:

  • Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer
  • 30.000 woningen van het aardgas af
  • 25 - 50 Kton CO2 minder aan fossiele kilometers - 50% van alle bedrijven en instellingen heeft laadpunten voor elektrisch vervoer
  • 50% minder energieverbruik in de papierindustrie in 2020 (ten opzichte van 2004)
  • Minimaal 3 grootschalige initiatieven gerealiseerd voor opwekking van duurzame energie in de Cleantech A1 zone
  • Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven zoals geothermie in Apeldoorn en Brummen, waterstofproductie en synthetisch gas

Lees ook meer over de ambities en doelen in de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 (pdf)

Projecten

Ambities & doelen Energietransitie

Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer

Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer

30.000 woningen van het aardgas af

Transform 1.0 is het nieuwe, integrale, bovenregionale programma voor verduurzaming van woonwijken. De ingredienten: financiele arrangementen, een investeringsplatform en ‘regelruimte’. Voor bedrijventerreinen ontwikkelen we een soortgelijke gebiedsaanpak.

25 - 50 Kton CO2 minder aan fossiele kilometers

En 50% van alle bedrijven en instellingen heeft laadpunten voor elektrisch vervoer. Onze mobiliteit moet schoner. Vanuit het bestaande programma Slim en Schoon Reizen doen we al veel. We versnellen en intensiveren onze aanpak.

50% minder energieverbruik in de papierindustrie in 2020

(ten opzichte van 2004) Onze grootste energieverbruikers zijn bedrijven. Deze motoren van onze regionale economie moeten ook in de toekomst over voldoende (duurzame) energie beschikken. Hier zorgen we voor door energiebesparing, hergebruik van warmte, biomassa en afval en opwekking van duurzame energie. Een belangrijke sector in onze regio is de papierindustrie in Eerbeek en Loenen.

Opwekking van duurzame energie Cleantech A1 zone

Minimaal 3 grootschalige initiatieven gerealiseerd voor opwekking van duurzame energie in de Cleantech A1 zone.  Willen we energieneutraal worden, dan is alleen energie besparen niet voldoende. We moeten ook duurzame energie opwekken. Waar, hoe en hoeveel energie dat opbrengt, staat in het regionaal realisatieprogramma 2018-2023 (in 2018 klaar). 

Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven

Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven zoals geothermie in Apeldoorn en Brummen, waterstofproductie en synthetisch gas

Nieuws Energietransitie

12-04-2021

Kabinet trekt 646 miljoen euro uit voor economische groei

Een investering van 646 miljoen euro en een reservering van 3,5 miljard euro in tien projecten moet zorgen voor meer economische groei in Nederland. Het kabinet wil dit geld uit het Nationaal Groeifonds onder meer steken in groene waterstof, kennisontwikkeling en innovatief en toekomstbestendig onderwijs. Thema’s waar ook Cleantech Regio volop mee bezig is.

Lees meer

08-04-2021

Saxion werkt aan 30 procent lichtere auto’s

Als je alles dat beweegt steeds lichter maakt, dan levert dat voordelen op. Minder CO2-uitstoot bij auto’s bijvoorbeeld. Lector Ferrie van Hattum vertelt hoe het Saxion-lectoraat Lichtgewicht Construeren werkt aan slimme en circulaire oplossingen voor de automotive-industrie. ‘Dat kan leiden tot auto’s die zo’n 30 procent minder wegen, met dezelfde eigenschappen qua veiligheid. Elektrische auto’s kunnen straks met kleinere batterijen uitgerust worden. Met minder gewicht, kom je een stuk verder.’

Lees meer

06-04-2021

RACE Foundation wil 1 miljoen m2 groene daken en gevels

RACE Foundation en Maatschappelijk Financieren hebben in De Vergaderfabriek te Teuge een overeenkomst getekend om samen te werken aan een groener en gezonder Nederland. ‘Ons gezamenlijke doel is om Nederland in 2026 met 1 miljoen extra vierkante meters vergroend te hebben’, aldus Arvid Prigge, een van de oprichters van Race Foundation. ‘Dat gaan we realiseren door middel van groene daken, groene gevels, groene geluidschermen en waterbuffering in dorpen en steden.’

Lees meer

22-03-2021

‘Zeezoutbatterij is dé volgende stap naar een succesvolle energietransitie’

De Energie Coöperatie Epe (ECE) onderzoekt vele mogelijkheden om duurzaamheidsprojecten op te starten. ‘Maar we doen meer’, aldus bestuurslid en medeoprichter Marcel Paques. ‘We werken ook samen met bedrijven om andere projecten die de energietransitie bevorderen onder de aandacht te brengen. Zoals Dr Ten uit Wezep die de zeezoutbatterij ontwikkelde.’

Lees meer

16-03-2021

Energiekoplopers Apeldoorn Epe gaat minimaal drie jaar door

Energiekoplopers Apeldoorn en Epe, een netwerk van ruim 20 bedrijven uit de proces- en maakindustrie, gaat de komende drie jaar door met het samenwerken op het gebied van energiebesparing. Deze doorstart is mogelijk gemaakt door een nieuwe financiering van de provincie Gelderland.

Lees meer
Warmtenetten

12-03-2021

Welke technische keuzes maak je in warmtenetten?

Dit jaar organiseert Cleantech Regio een reeks kennissessies over Warmtenetten. Recent was de tweede kennissessie met als thema technische keuzes in warmtenetten: 4e generatie net & het Zonnet’. Andere thema's die aan bod komen zijn financiering, wet- en regelgeving en het betrekken van bewoners.

Lees meer