• Samen naar een
    schone toekomst

Energietransitie

Ons hoogste doel is energieneutraliteit. Een grote ambitie. En een noodzakelijke. Wie alleen al kijkt naar ‘Groningen’ weet: er is geen tijd te verliezen! Daarom is energietransitie topthema in onze agenda. Onze missie is immers energieneutraliteit in 2030. Op weg hiernaartoe zetten we een belangrijke tussenstap in 2023 en maken vervolgens de balans op.


Top 6 ambities Energietranistie:

  • Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer
  • 30.000 woningen van het aardgas af
  • 25 - 50 Kton CO2 minder aan fossiele kilometers - 50% van alle bedrijven en instellingen heeft laadpunten voor elektrisch vervoer
  • 50% minder energieverbruik in de papierindustrie in 2020 (ten opzichte van 2004)
  • Minimaal 3 grootschalige initiatieven gerealiseerd voor opwekking van duurzame energie in de Cleantech A1 zone
  • Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven zoals geothermie in Apeldoorn en Brummen, waterstofproductie en synthetisch gas

Lees ook meer over de ambities en doelen in de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 (pdf)

Projecten

Ambities & doelen Energietransitie

Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer

Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer

30.000 woningen van het aardgas af

Transform 1.0 is het nieuwe, integrale, bovenregionale programma voor verduurzaming van woonwijken. De ingredienten: financiele arrangementen, een investeringsplatform en ‘regelruimte’. Voor bedrijventerreinen ontwikkelen we een soortgelijke gebiedsaanpak.

25 - 50 Kton CO2 minder aan fossiele kilometers

En 50% van alle bedrijven en instellingen heeft laadpunten voor elektrisch vervoer. Onze mobiliteit moet schoner. Vanuit het bestaande programma Slim en Schoon Reizen doen we al veel. We versnellen en intensiveren onze aanpak.

50% minder energieverbruik in de papierindustrie in 2020

(ten opzichte van 2004) Onze grootste energieverbruikers zijn bedrijven. Deze motoren van onze regionale economie moeten ook in de toekomst over voldoende (duurzame) energie beschikken. Hier zorgen we voor door energiebesparing, hergebruik van warmte, biomassa en afval en opwekking van duurzame energie. Een belangrijke sector in onze regio is de papierindustrie in Eerbeek en Loenen.

Opwekking van duurzame energie Cleantech A1 zone

Minimaal 3 grootschalige initiatieven gerealiseerd voor opwekking van duurzame energie in de Cleantech A1 zone.  Willen we energieneutraal worden, dan is alleen energie besparen niet voldoende. We moeten ook duurzame energie opwekken. Waar, hoe en hoeveel energie dat opbrengt, staat in het regionaal realisatieprogramma 2018-2023 (in 2018 klaar). 

Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven

Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven zoals geothermie in Apeldoorn en Brummen, waterstofproductie en synthetisch gas

Nieuws Energietransitie

22-05-2023

Waterstof!? Eerste Regio Deal-project klaar

Het Regio Deal-project GldH2 in Zutphen is het eerste project in de regio dat volledig is afgerond. GldH2 wil groene waterstofprojecten ontwikkelen voor de regio en het eerste doel is de bouw van een waterstoffabriek in Zutphen. Dankzij de Regio Deal is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en afgerond. Maar komt de fabriek er ook?

Lees meer

27-03-2023

Finalisten Cleantech Talent Award bekend

De finalisten van de Cleantech Talent Award zijn bekend. Op 6 april in Epe nemen scholieren van het Eligant Lyceum in Zutphen, Etty Hillesum Lyceum De Boerhaave in Deventer, het RSG Noord Oost Veluwe in Epe en het Veluws College Walterbosch in Apeldoorn het tegen elkaar op. En jij kunt er live bij zijn.

Lees meer

09-02-2023

Minister-president Mark Rutte bezoekt Regio Stedendriehoek: gesprek over en mét de toekomst

Publicaties:

14022023 CONCEPT Uitvoeringsagenda Regio Stedendriehoek

Woensdag 8 februari vond de regioconferentie ‘Werken aan de regio’ plaats. In een drukbezochte Zwitsalhal in Apeldoorn kwamen vertegenwoordigers vanuit overheid, onderwijs en ondernemers én minister-president Mark Rutte bij elkaar voor een inspirerend programma met als gemene deler: hoe zorgen we ervoor dat onze regio ook in de toekomst leefbaar, aantrekkelijk en groen blijft?

Lees meer
Ron Konig

02-01-2023

Nieuw jaar, nieuwe naam: Cleantech Regio wordt Regio Stedendriehoek

Het jaar 2023 staat voor Cleantech Regio in het teken van verandering. Met het vertrek van Annemieke Vermeulen en de komst van Eva Boswinkel verandert het dagelijks bestuur, de opgaven waar de regio voor staat worden steeds groter en tot slot veranderen we dit jaar van naam: Cleantech Regio wordt Regio Stedendriehoek.

Lees meer

02-12-2022

Shira van der Werf: mijn 2022 in 5 punten

Shira van der Werf is sinds 1 januari 2022 onze adjunct-directeur. Wat heeft dit eerste jaar haar gebracht en wat heeft het haar geleerd? Shira: ‘Sinds dit jaar werk ik hard mee aan onze regionale opgaven. Wat voor mij echt belangrijk is gebleken, heb ik samengevat in vijf punten. 

Lees meer

01-12-2022

Schuif aan bij de Adviestafel van de RES

Het is bijna kerst! Totdat het zover is, openen we elke werkdag een vakje van onze adventskalender. Hierin vind je links naar updates van collega's, filmpjes én actuele weetjes. Vandaag vertelt Joost Leferink, die onder andere de Adviestafel voor de Regionale Energie Strategie (RES) organiseert, wie hij is, wat deze tafel doet en hij nodigt je uit om aan te schuiven.

Lees meer