• Samen naar een
    schone toekomst

Energietransitie

Ons hoogste doel is energieneutraliteit. Een grote ambitie. En een noodzakelijke. Wie alleen al kijkt naar ‘Groningen’ weet: er is geen tijd te verliezen! Daarom is energietransitie topthema in onze agenda. Onze missie is immers energieneutraliteit in 2030. Op weg hiernaartoe zetten we een belangrijke tussenstap in 2023 en maken vervolgens de balans op.


Top 6 ambities Energietranistie:

  • Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer
  • 30.000 woningen van het aardgas af
  • 25 - 50 Kton CO2 minder aan fossiele kilometers - 50% van alle bedrijven en instellingen heeft laadpunten voor elektrisch vervoer
  • 50% minder energieverbruik in de papierindustrie in 2020 (ten opzichte van 2004)
  • Minimaal 3 grootschalige initiatieven gerealiseerd voor opwekking van duurzame energie in de Cleantech A1 zone
  • Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven zoals geothermie in Apeldoorn en Brummen, waterstofproductie en synthetisch gas

Lees ook meer over de ambities en doelen in de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 (pdf)

Projecten

Ambities & doelen Energietransitie

Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer

Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer

30.000 woningen van het aardgas af

Transform 1.0 is het nieuwe, integrale, bovenregionale programma voor verduurzaming van woonwijken. De ingredienten: financiele arrangementen, een investeringsplatform en ‘regelruimte’. Voor bedrijventerreinen ontwikkelen we een soortgelijke gebiedsaanpak.

25 - 50 Kton CO2 minder aan fossiele kilometers

En 50% van alle bedrijven en instellingen heeft laadpunten voor elektrisch vervoer. Onze mobiliteit moet schoner. Vanuit het bestaande programma Slim en Schoon Reizen doen we al veel. We versnellen en intensiveren onze aanpak.

50% minder energieverbruik in de papierindustrie in 2020

(ten opzichte van 2004) Onze grootste energieverbruikers zijn bedrijven. Deze motoren van onze regionale economie moeten ook in de toekomst over voldoende (duurzame) energie beschikken. Hier zorgen we voor door energiebesparing, hergebruik van warmte, biomassa en afval en opwekking van duurzame energie. Een belangrijke sector in onze regio is de papierindustrie in Eerbeek en Loenen.

Opwekking van duurzame energie Cleantech A1 zone

Minimaal 3 grootschalige initiatieven gerealiseerd voor opwekking van duurzame energie in de Cleantech A1 zone.  Willen we energieneutraal worden, dan is alleen energie besparen niet voldoende. We moeten ook duurzame energie opwekken. Waar, hoe en hoeveel energie dat opbrengt, staat in het regionaal realisatieprogramma 2018-2023 (in 2018 klaar). 

Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven

Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven zoals geothermie in Apeldoorn en Brummen, waterstofproductie en synthetisch gas

Nieuws Energietransitie

15-09-2022

Studiereis DK geeft nieuwe inzichten versnellen energietransitie

Samen met regionale partners namen Menno van Luijn, themalijnmanager Energietransitie, en Dieter de Vroomen, programmamanager, deze week deel aan een studiereis naar Denemarken. Het land loopt voor als het gaat om energietransitie en Menno en Dieter haalden kennis en informatie op zodat ook onze regio mogelijk kan versnellen en verbeteren. Dieter geeft een impressie.

Lees meer

29-08-2022

'Daadkracht en concrete projecten in nieuwe uitvoeringsagenda'

Er gebeurde veel in de eerste helft van 2022. Daarom blikken we terug op het afgelopen halfjaar met onze best gelezen berichten. Vandaag Arko van Brakel directeur bij Cleantech Regio en secretaris-directeur Ineke Lijnema van de Regio Stedendriehoek die recent in een interview vertelden over de verandering die ze in gang hebben gezet. ‘In de nieuwe Uitvoeringsagenda formuleren we geen onhaalbare doelen, maar benoemen we zo concreet mogelijke projecten. Een nieuw investeringsplatform kan die projecten mogelijk financieren.’

Lees meer

15-08-2022

Energietransitie vakantieparken: van pilot tot presentatie

Er gebeurde veel in de eerste helft van 2022. Daarom blikken we terug op het afgelopen halfjaar met onze 8 best gelezen berichten. Vandaag is dat het Fieldlab Vitale Vakantieparken. Dit project is in oktober 2021 gestart als pilot bij Camping de Wildhoeve en bij RCN de Jagerstee. Tientallen studenten van Hogeschool Saxion deden onderzoek waarbij de centrale vraag was; hoe kan ik mijn onderneming zo goed mogelijk klaarstomen voor de energietransitie? Afgelopen juni werden de resultaten gepresenteerd.

Lees meer

16-08-2022

Energieopslag, hoe werkt dat eigenlijk 

We gaan steeds meer over van energiebronnen als olie en gas naar duurzame bronnen als zon en wind.  De beperkte voorspelbaarheid van die bronnen is een uitdaging.  Tot voor kort was het aandeel duurzame energie zo klein dat we op ieder moment aan de vraag konden voldoen door fossiele energiecentrales op- en af te regelen. Bij een groter aandeel duurzame opwekking wordt dat steeds lastiger. Dan wordt ook aanvullende opslag en conversie nodig.  Dat kan op veel verschillende manieren: in batterijen, warmtebuffers, of waterstof bijvoorbeeld. 

Lees meer

08-07-2022

Menno van Luijn bezoekt City Climate Impact Day

Als Cleantech Regio hebben wij ook contact met andere regio’s en zijn er samenwerkingen en uitwisselingen om van elkaar te leren en gezamenlijk projecten te ondersteunen en onderzoeken te initiëren. Dit doen we veelal in Oost-Nederland, maar ook daarbuiten. Zo zijn er warme contacten met Cleantech Scandinavia, die vanuit Helsingborg in Zweden de regio’s Kopenhagen, Malmö, Gotenborg en Oslo met elkaar verbindt en duurzame initiatieven ondersteunt. Door Cleantech Scandinavia waren wij uitgenodigd om deel te nemen aan de City Climate Impact Day op 16 juni in Helsingborg.

Lees meer

15-06-2022

E-Campus helpt Teuge voorsprong elektrisch vliegen behouden

‘Nergens ter wereld wordt zoveel elektrisch gevlogen als in Teuge en voorlopig verandert dat niet’, zegt Merlijn van Vliet van E-Flight. ‘De ontwikkelingen gaan snel en ik verwacht dat we binnen drie tot vijf jaar commerciële vluchten aanbieden naar 100 Europese bestemmingen.’ Het nieuwe E-Deck met E-Campus moet daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Lees meer