• Samen naar een
    schone toekomst

Cleantech A1-zone

De Cleantech A1-zone: een gebied van twee kilometer breed aan weerszijden van de A1, tussen afslag Hoenderloo en afslag Lochem. De A1-zone is regionale koploper met (inter)nationale uitstraling door versnelde realisatie van cleantech-opgaven, met synergie en kwaliteit in een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. In het programma van de Cleantech A1-zone hebben de samenwerkende partners in de Cleantech Regio de verbreding van de A1 aangegrepen om op een slimme manier met cleantech opgaven om te gaan.


De schop gaat al in de grond, dus een uitgelezen moment om verder te kijken dan sec de verbreding. Dat heeft veel enthousiasme opgeleverd en een keur aan ideeën om duurzaamheid, behoud van natuur en aantrekkelijk wonen, werken en ondernemen mogelijk te maken. Meer over het proces en de stappen die al zijn gezet en gezet gaan worden, is te lezen in het magazine Cleantech A1-zone.

Omgevingsagenda

Cleantech Icoon A1 is één van de vliegwielprojecten uit de Omgevingsagenda Cleantech Regio. Deze agenda voeren provincie Gelderland, de Strategische Board Stedendriehoek en de Stedendriehoek-gemeenten samen uit. Samen werken zij aan gezamenlijke thema’s die elkaar raken en versterken en die éxtra inspanning vragen van overheden, ondernemers en onderwijs en onderzoek. Projecten zoals Cleantech Icoon A1 versnellen als ‘vliegwielen’ de realisatie van ambities.

Ambities & doelen A1-zone

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost.

Nieuws Cleantech A1-zone

31-03-2022

Wilp-Achterhoek en Voorst verhogen leefbaarheid bij verbreding A1

De gemeente Voorst besloot dinsdag 29 maart om de gemeentelijke procedures in gang te zetten om het viaduct Ardeweg niet terug te plaatsen bij de verbreding van snelweg A1. Na jarenlange voorbereiding en verschillende bewonersavonden in Wilp-Achterhoek nam het college van burgemeester en wethouders dit besluit

Lees meer

01-07-2021

Regio's langs A1 luiden noodklok: grote zorgen over bereikbaarheid Oost-Nederland

De bereikbaarheid van Midden- en Oost-Nederland, zowel over de weg als via het spoor en het water wordt de komende jaren slechter. Vijf regio's langs de A1, waaronder Cleantech Regio, luiden daarover de noodklok. De druk vanuit de Randstad op Midden- en Oost-Nederland is nu al groot. "Dat vraagt om snellere én om comfortabelere verbindingen", aldus Ron König, burgemeester van Deventer en portefeuillehouder mobiliteit van Cleantech Regio.

Lees meer

08-03-2021

'Breng niet de burger, maar overheden in beweging'

Publicaties:

Lees hier het essay 'Breng burgers in beweging' 

 

Lees hier de perspectiefwisseling van Hans de Haan en Dieter de Vroomen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt in het essay ‘Breng de burger in beweging’ dat veel burgers zich best willen inzetten voor hun leefomgeving, maar daar niet aan toe komen en dat de overheid hen beter moet faciliteren. Hans de Haan en Dieter de Vroomen zijn van mening dat burgers wel degelijk in beweging komen, maar vervolgens vast lopen bij uitvoeringsorganisaties en dat de overheid juist dáár moet faciliteren.

Lees meer
Omgevingsagenda Oost-Nederland

06-07-2020

Landsdeel Oost als eerste met integrale gebiedsgerichte aanpak

Publicaties:

Omgevingsagenda Oost-Nederland

Handout Omgevingsagenda Oost

Om de meer gebiedsgerichte aanpak van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) handen en voeten te geven is de omgevingsagenda ontwikkeld. Omgevingsagenda’s brengen per landsdeel de verschillende omgevingsvisies, wateragenda’s en lopende – nationaal, provinciaal, gemeentelijk – met elkaar in verbinding. Landsdeel Oost, waarin ook Cleantech Regio participeert, is al eerder gestart als pilot en heeft daarom nu als eerste de agenda al klaar. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting de nieuwe manier van interbestuurlijke samenwerking ten aanzien van de inrichting van Nederland.

Lees meer

13-03-2019

Uitbreiding A1 Apeldoorn-Azelo versneld van start

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) luidde op 13 maart 2019 de start van de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo in.

Lees meer

06-04-2018

Cleantech A1-zone te zien tijdens expositie in Leeuwarden

Op 4 april liep burgemeester van Lochem Sebastiaan van ’t Erve mee in de parade ‘Naar een nieuwe tijd’. De parade was de start van de expositie Places of Hope in de Europese Culturele Hoofdstad Leeuwarden.

Lees meer

Samenwerkingspartners Cleantech A1-zone