• Samen naar een
    schone toekomst

Samen werken aan

Water in de Cleantech Regio heeft altijd een belangrijke rol gespeeld. Vroeger in de vorm van waterkracht om watermolens aan te drijven. Tegenwoordig speelt water een cruciale rol overal te wereld en ook binnen de Cleantech Regio. In de waterketen wordt drinkwater opgepompt uit de grond en klaar gemaakt voor consumptie. Na gebruik wordt het rioolwater en wordt het centraal behandeld in riool water zuivering installaties waarna het water schoon op het oppervlakte water wordt geloosd en in veel gevallen uiteindelijk in de zee komt en zout water wordt.


Ondertussen hopen we dan maar dat het water op zee verdampt en als regen het grondwater weer aanvult, maar dat is niet zo.
De waterschappen zijn ook druk bezig om al het waardevols dat in het rioolwater zit terug te winnen en te benutten. Denk daarbij aan grondstoffen, biogasproductie door slibvergisting, maar ook thermische energie voor warmtenetten.
Medicijnresten en andere microverontreinigingen vormen een nieuwe uitdaging om te voorkomen dat deze in de natuur terecht komen, de ecologie verstoren en uiteindelijk weer in ons drinkwater terecht komen.

Cleantech Regio is inhoudelijk betrokken bij het Water Test Network op RWZI Apeldoorn waar innovaties van het midden-en klein bedrijf kunnen worden getest en gedemonstreerd. Door een voucher systeem worden de dure analyse kosten vergoed, wordt een proces engineer beschikbaar gesteld en wordt gezorgd dat alles technisch gefaciliteerd wordt. Op deze manier nemen we hindernissen weg en proberen we de tijd om de innovatie naar de markt te brengen te versnellen. Deze innovaties hebben te maken met de uitdagingen in de waterketen. Cleantech Regio zoekt de bedrijven in de markt, begeleidt ze en denkt mee in business development.

Daarnaast zorgt de Cleantech regio voor verbinding, communicatie en organiserend vermogen binnen de waterwereld. We werken samen met de 3 Waterschappen in de regio, met Vitens, de gemeentes en het bedrijfsleven. We helpen mee om de gezamenlijke ambities waar te maken, maar ook om de puzzelstukjes van oplossingen en ambities samen te brengen. Dit doen we middels de ontwikkeling van een Waterprogramma. Deze sluit aan bij de toekomst visies van onze partners en helpt mee om dit pragmatisch te helpen invullen door verbinding, communicatie en organiserend vermogen. We zijn politiek en inhoudelijk betrokken.

Samen naar een mooie en gezonde en groene leefomgeving waarin de waterketen, de IJssel en alle andere waterlichamen in de regio verbinden om te gaan met water te kort en water overlast. Kijken hoe we samen een voorbeeld kunnen geven hoe we klimaat verandering kunnen voorkomen in plaats van genezen.

Water in de Cleantech regio staat voor verbinding, circulaire economie, energie transitie, kennis ontwikkeling, human capital, samen toekomst bestendig worden in een mooie leefbare omgeving met brede welvaart. Samen naar een schone toekomst.

Ambities & doelen Water

Ambitie 1

Nieuws Water

05-02-2021

Drinkwater uit afvalwater? Saxion toont aan dat het kan

Is er in de toekomst nog voldoende drinkwater en voldoet dit dan nog aan de vereiste kwaliteit? Het zijn vragen die onderzoekers al jaren bezig houden. Ook Saxion denkt mee in dit proces. Onderzoekers en studenten van het lectoraat International Water Technology werken samen met een aantal partners samen in het EFRO-project NanoX. Daarin wordt onderzocht hoe gezuiverd afvalwater hergebruikt kan worden als directe bron voor drinkwater.

Lees meer

Samenwerkingspartners Water