header

RES 2.0

Meer informatie volgt binnenkort. 

Op donderdag 3 februari 2022 is door de stuurgroep van de RES Cleantech Regio het werkplan RES 2.0 vastgesteld. 

 

↪ Bekijk hier het werkplan RES 2.0

↪ Bekijk hier de bijgevoegde brief aan de raden