header

Ontwerp-RES

Alle energie-regio's van Nederland geven in hun RES aan hoeveel hernieuwbare energie in hun regio met zonne- en windenergie kunnen opwekken tot het jaar 2030. Dit noemen we het concept-bod. In de Concept-RES geven wij ons concept-bod en hoe we omgaan met duurzame warmte. In het concept-bod lees je over zonne-energie, windenergie, warmtevraag en aanbod, participatie, relatie met andere opgaven. In de tijdlijn hieronder vind je de stappen die gezet zijn om tot de concept-RES van de Cleantech Regio te komen.

 

Een van de verbeterpunten uit de evaluatie met stakeholders was dat de input die gegeven is in de ateliers onvoldoende herleidbaar was in de Concept RES. De stakeholdertafel is opgezet om meer transparantie en navolgbaarheid te organiseren over de inbreng van stakeholders in de RES 1.0. Deze stakeholdertafel stond in het teken van informeren over het RES-proces en de regio. Daarnaast werd er gesproken de invulling het vervolg van deze stakeholderstafels.

Op 29 oktober 2020 heeft de Cleantech Regio de Concept RES officieel aangeboden aan NPRES. De afgelopen maanden hebben wij in de samenleving reacties opgehaald op de Concept RES. Wij hebben veel reacties ontvangen. Daar zijn wij blij mee, deze reacties geven ons veel informatie over wat er leeft en geven ons belangrijke aandachtspunten mee in het proces naar de RES 1.0.

↪ Bekijk hier het nieuwsbericht en de documenten.

Op het digitale platform cleantechregio.nl/res vragen we inwoners regelmatig om hun mening. In september 2020 publiceerden we een vragenlijst over de Concept RES. Wat vinden inwoners van de Concept RES? Hebben ze aanvullingen of verbeterpunten? Zien zij oplossingen waarvoor wij nog geen aandacht hebben? In deze factsheet lees je de resultaten van die vragenlijst.

↪ Bekijk de factsheet.

Op 30 oktober heeft een regionaal raads- en statenbijeenkomst plaatsgevonden om de gemeenteraden mee te nemen in wat de RES Clentech Regio betekent, wat de opgave inhoudt en wat mogelijke denkrichtingen zijn om aan de opgave te voldoen.

↪ Bekijk hier de terugblik.

Van november tot en met december 2019 werden inwoners van Cleantech Regio via hun gemeenten gevraagd een digitale enquête in te vullen. Bijna 3000 inwoners hebben hun stem laten horen.

↪ Bekijk de opbrengst. 

Van juli tot en met september 2019 werden zeven lokale ateliers georganiseerd om de vier denklijnen verder uit te werken. Welke voorkeuren leven er bij de stakeholders binnen de verschillende gemeenten en hoe denken zij bij te dragen aan de RES-opgave?

↪ Bekijk hier het verslag van het eerste atelier in Lochem.

↪ Bekijk hier het verslag van de werksessie op 11 september 2019.

↪ Bekijk hier de verslagen.

Op woensdagavond 7 oktober 2020 vond het jongerenatelier RESQ your future plaats. Tijdens deze avond liet Cleantech Regio jongeren tussen de 16 en 26 jaar door middel van het spelen van het ‘We Energy Game’ mee praten over de klimaatverandering. Hoe zien de gemeenten waar zij wonen er over 20 jaar uit?

↪ Bekijk hier het verslag.

Op 19 maart werd de Concept RES vrijgegeven aan alle gemeenteraden. Vanaf dat moment werd het proces ingezet voor gemeenten om hun raden te consulteren en input op te halen. Het ophalen van reacties gebeurde in de periode tot 1 oktober 2020. Bekijk hieronder de Concept RES in het kort. 

 

Film 1: Wat is de Concept RES?

 

Film 1


Film 2: Zon en wind in de Concept RES

Film 2


 Film 3: Warmte in de Concept RES

Film 3


 Film 4: Energienetwerk in de Concept RES

Film 4


Concept RES

Concept RES


 Factsheet van de Concept RES

Factsheet


 Infographic RES

Infographic RES

Tijdens dit atelier voor bedrijfsleven werden deelnemers meegenomen in het proces van de RES. Verder werd er aan de hand van stellingen een discussie gevoerd over bedrijventerreinen en de RES en werden in verschillende subsessies verdiepende gesprekken gevoerd over zon op daken, windturbines, warmtenetten en koppelkansen.

Van december 2019 tot half februari 2020 konden jongeren via de Swipocratie, een digitale enquête, aangeven welke maatregelen zij belangrijk vinden.

↪ Bekijk hier de resultaten.

↪ Bekijk hier de infographic.

↪ Bekijk hier het nieuwsbericht.

Tijdens het intern ontwerpatelier in januari 2020 werden alle opbrengsten van de verschillende ateliers gecombineerd. Welke mogelijkheden zijn er? En hoe kunnen we hiermee verder?

Tijdens dit atelier voor alle groot grondbezitters (met meer dan 300 ha grond in eigendom) in de regio werden zij meegenomen in het proces van de RES. Er werd gekeken naar positie van gronden en hoe deze gebruikt en beleefd werd. Ook werd er gesproken over mogelijkheden en voorwaarden volgens de aanwezige groot grondbezitters.

In juni 2019 vond de kick-offbijeenkomst RES plaats. Alle stakeholders waren hiervoor uitgenodigd. Tijdens de Kick-offbijeenkomst werden de uitgangspunten uitgewerkt die van belang zijn bij het inpassen van het opwekken van zonne- en windenergie in het landschap. Het resultaat waren vier denklijnen: koppeling met infrastructuur, vraag en aanbod bij elkaar, geclusterd, landschap is leidend.

↪ Bekijk hier het verslag.

In mei 2019 is de startnotitie RES Cleantech Regio vastgesteld door de stuurgroep van Cleantech Regio. Hierin is de ambitie vastgelegd dat de regio werkt naar een energieneutrale regio in 2030. De Regionale Energie Strategie geeft antwoord op de vraag hoe en waar we in 2030 grootschalig zon- en windenergie opwekken.

↪ Bekijk hier het nieuwsbericht over de startbijeenkomst.

↪ Bekijk hier de startnotitie.

↪ Bekijk hier de samenvatting van de startnotitie.