Nederland werkt aan de productie van schone energie. Om te beginnen met zon en wind. Dat gaat een grote impact hebben op ons leven en op onze leefomgeving. Ook hier bij ons, in de Cleantech Regio.
Om dat in de komende tien jaar mogelijk te maken, hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio samen gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. De eerste versie van de Concept RES is nu beschikbaar voor de inwoners van onze regio zodat zij zich kunnen verdiepen in het proces en resultaat tot nu toe. Je vindt de Concept RES hier

Liander schreef een netwerkimpactanalyse. Deze netwerkimpactanalyse is een bijlage van de Concept RES.