Op 12, 13 en 14 januari 2021 vond de atelierweek plaats. In drie dagen tijd werden er stappen gezet richting de RES 1.0. Tijdens de thema- en gebiedateliers zijn waardevolle gesprekken gevoerd met mensen en organisaties uit de hele regio. De opbrengsten zijn geanalyseerd en samengevat in verslagen.

 

In maart 2020 publiceerde de Cleantech Regio de Concept RES. Op 31 oktober werd deze Concept RES samen met alle gebundelde reacties aangeboden aan NPRES. De volgende stap is het ontwikkelen van de RES 1.0. In de RES 1.0 worden kansen, mogelijkheden en overwegingen uit de Concept RES concreter uitgewerkt. Na het indienen van de RES 1.0 volgt er elke twee jaar een herziening van de energiestrategie.

In de atelierweek stonden de gebieden en thema’s centraal. Het doel was om de kansen voor opwek van wind en grootschalige zon scherper te krijgen. Daarbij gaat het om landschappelijke mogelijkheden en beperkingen maar ook om verbinding met andere opgaven die in het gebied (gaan) spelen en het optimaal benutten van de mogelijkheden van het energienetwerk.

 

Gebiedsateliers en themabijeenkomsten

In drie dagen tijd vonden er verschillende sessies plaats waaronder themabijeenkomsten en gebiedsateliers. Tijdens de gebiedsateliers gingen we in gesprek over de kansen voor een specifiek gebied in de regio. De regio was daarbij verdeeld in drie gebieden op basis van landschappelijke kenmerken: Noord, Zuid en Oost. Het gesprek werd gevoerd aan de hand van drie invalshoeken: landschap centraal, energienetwerk centraal en gebiedsopgaven centraal. Door vanuit deze drie verschillende invalshoeken te kijken naar het opwekken van energie en wind in deze gebieden, ontdekken we wat mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.

Tijdens de themabijeenkomst werd gefocust op een aantal specifieke thema’s in de RES. De volgende thema’s kwamen aan bod: groenblauw raamwerk, energienetwerk, energie as A1, landbouw.

 

Voorbereidende video's

Ter voorbereiding op de ateliers zijn twee video’s gemaakt. 

Video 1: Dit is een algemene introductie op het proces richting de RES 1.0. We kijken kort terug op de Concept RES en kijken vooruit op de stappen die we gaan zetten. 

↪ Bekijk deze video.

Video 2: Deze video is specifiek bedoeld als voorbereiding op de gebiedsateliers. In deze video leggen we uit wat het betekent dat we vanuit verschillende invalshoeken (landschap, energienetwerk, gebiedsopgaven) naar de gebieden gaan kijken. Vanuit de drie invalshoeken onderzoeken we de voor- en nadelen van deze invalshoeken. Deze manier van kijken helpt ons om een goede argumenten voor de RES 1.0 in kaart te brengen en te ordenen.

↪ Bekijk deze video.

 

Bekijk de verslagen

↪ Bekijk hier het verslag van themabijeenkomst Landbouw.

↪ Bekijk hier het verslag van themabijeenkomst Netwerk en Infra.

↪ Bekijk hier het verslag van themabijeenkomst Groen Blauw Netwerken.

↪ Bekijk hier het verslag van themabijeenkomst Energie As A1 A50.

↪ Bekijk hier het verslag van Regionaal Gebiedsatelier Oost.

↪ Bekijk hier het verslag van Regionaal Gebiedsatelier Noord.

↪ Bekijk hier het verslag van Regionaal Gebiedsatelier Zuid.