Op donderdag 4 maart organiseerde NPRES het webinar ‘Regiodemocratie en de RES’. Tijdens dit webinar werd het gesprek gevoerd over dillema's en kansen van 'regiodemocratie'. Actuele vragen zijn: Hoe positioneer je je als volksvertegenwoordiger in de politiek-bestuurlijke context van een RES-regio? Hoe zorg je enerzijds voor de belangen van jouw gemeente/provincie/waterschap en draag je bij anderzijds bij een RES waarbij de goede afwegingen zijn gemaakt die bijdragen aan de energietransitie in jouw regio?

 Hoe stel je goede kaders voor het besluitvormingsproces en vindt er regionale afstemming met andere volksvertegenwoordigers plaats over RES? In sommige RES-regio’s zoals West-Overijssel, Midden-Holland, Twente zijn er goede voorbeelden van regionale afstemming bij de RES. Ook ervaringen uit de dagelijkse bestuurspraktijk van de RES komen in dit webinar aan bod.

Kijk hier het webinar terug.