In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom bij de realisatie van grootschalig duurzame energieprojecten. In de RES 1.0 bieden we bouwstenen voor de borging van dit streven in het lokaal beleid.

Tijdens de themabijeenkomst op 10 februari werden volksvertegenwoordigers geïnformeerd over financiële participatie in grootschalige energieprojecten voor zon en wind. Welke mogelijkheden zijn er? Welke rol is er weggelegd voor bestuurders en welke rol pakt een ontwikkelaar? Een kleine greep uit de onderwerpen die voorbijkwamen tijdens deze themabijeenkomst.

↪ Bekijk hier de opnames van de themabijeenkomst.