Gemeenteraden van de Cleantech Regio hebben totaal 40 voorstellen gedaan om het ontwerp van de Regionale Energie Strategie 1.0 te wijzigen. In de komende weken besluiten de colleges van B en W van de 7 gemeenten of ze deze voorstellen overnemen en op welke manier. Vanaf 15 november besluiten de gemeenteraden, waterschappen en de provincie dan over de definitieve RES 1.0.

Er zijn twee mogelijkheden om een voorstel van de gemeenteraden over te nemen. De eerste is dat het voorstel wordt opgenomen in de definitieve RES 1.0. De andere mogelijkheid is dat een voorstel wordt meegenomen in het proces dat volgt. Met de RES 1.0 leggen we namelijk een basis waarop we de komende jaren doorwerken. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen kunnen leiden tot bijstelling van het bod (1,07 TWh duurzame energie in 2030) of de manier waarop we die energie willen opwekken. Daarom vernieuwen we de RES iedere twee jaar, en ligt er over twee jaar een RES 2.0. De RES 1.0 is een eerste stap in de richting van een energieneutrale regio. Met als doel: het terugdringen van de CO2 uitstoot met 49% in 2030.

Alle moties en amendementen

De gemeenteraad van Zutphen besloot op 11 oktober als laatste van de 7 gemeenten over het ontwerp van de RES 1.0. Zie voor alle verslagen van de vergaderingen en de wijzigingsvoorstellen (amendementen en moties geheten) de tijdlijn van de RES. Je leest hier ook op welke data de gemeenteraden, waterschappen en de provincie over de definitieve RES besluiten.