Reactie Cleantech Regio op uw brief d.d. 16-03 invloed Coronavirus op het RES proces.