LTO Noord hekelt de concept-RES (Regionale Energie Strategie) die is gepresenteerd in de Cleantech Regio, de driehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen.

Volgens de belangenbehartiger wordt in het voorstel 'stelselmatig de inzet van grootschalige energieopwek op daken veronachtzaamd' en is er te weinig overlegd met belanghebbenden in het landelijk gebied.


Lees het hele artikel op www.nieuweoogst.nl

(bron: www.nieuweoogst.nl)