Op woensdagavond 7 oktober 2020 vond het jongerenatelier RESQ your future plaats. Tijdens deze avond liet Cleantech Regio jongeren tussen de 16 en 26 jaar door middel van het spelen van het ‘We Energy Game’ mee praten over de klimaatverandering. Hoe zien de gemeenten waar zij wonen er over 20 jaar uit?

‘We Energy Game’ van Cleantech Regio

De jongeren werden door het spelen van de ‘We Energy Game’ uitgedaagd om zich te buigen over de ingewikkelde duurzame energieopgave. Zij leerden hier alles over winst, balans, mensen, planeet, wetgeving of productie van duurzame energie oftewel de energymix. Waar zet je windmolens neer en hoeveel zonnevelden moet je plaatsen om alles in balans te houden zowel voor mensen, de planeet en het klimaat? Om hierachter te komen werden de jongeren verdeeld in subgroepen. Per subgroep gingen zij aan de slag om de energymix los te laten op een stads- en dorpskaart. De jongeren probeerden hierin afwegingen te maken wat leidde tot de gewenste balans.

Planeet

De jongeren stelden de planeet op nummer 1. Zij bekeken de afwegingen vanuit een oogpunt om een goede leefomgeving te behouden. Zij zijn tenslotte degenen die nog een lange tijd op de aarde leven. Zo kozen de jongeren er vaak voor om bouwstenen te combineren en te focussen op één plek waar op verschillende manieren grootschalig opgewekt kan worden. Zo combineer je energie en beperk je de overlast. Hierbij gebruikten zij als argument dat het uitzicht misschien minder wordt, maar de overlast op één plek plaatsvindt.

Ook riepen de jongeren bij het afwegen van keuzes op om een duurzaam Nederland de boventoon te laten voeren. Deze keuzes hebben effect op ons landschap, tegelijkertijd wordt vooruitgedacht; wij zijn straks juist trots op “onze” molens.

Communicatie

De communicatie van de gemeenten richting de bewoners kwam veel aan bod. Wat is dé manier van communiceren? Hier waren de jongeren over verdeeld. Een aantal jongeren denkt dat het belangrijk is dat de gemeenten een sturende en informatieve rol aanneemt. De informatie wat de gemeenten willen communiceren moet vindbaar zijn. Hierdoor voelen de inwoners zich betrokken en creëren begrip voor de keuzes die gemaakt worden voor het landschap. Naast betrokkenheid is ook een financiële prikkel voorgesteld. Binnen een omgeving waar overlast is door opwek van duurzame energie zouden we bijvoorbeeld de huur van de huizen kunnen verlagen. Uiteindelijk kwamen de jongeren samen met het idee dat het de ideale mix zou zijn als je de kennis ophaalt bij de bewoners en hier de keuzes in het landschap op aanpast.
Een aantal tips die door de jongeren benoemd zijn nemen wij mee in de toekomst:
- Verhalen vertellen
- Vaker kleine stukjes communiceren
- Snel reageren op vragen

Cleantech Regio bedankt de jongeren die mee hebben gedaan aan de ‘We Energy Game’ voor hun inzet en tijd. De resultaten van deze avond worden vastgelegd en gebruikt in het participatieproces van de RES.