Bijeenkomsten met inwoners en volksvertegenwoordigers om input op te halen, maar ook raadsbijeenkomsten worden vanwege het virus door jullie terecht afgezegd.

Tegelijk vinden we met zijn allen een zorgvuldig afstemproces voor de RES belangrijk omdat het een basis legt voor wat er de komende jaren in de regio’s gaat gebeuren. Het afzeggen van bijeenkomsten heeft zodoende invloed op wat jullie op 1 juni a.s. kunnen opleveren en levert de vraag op of er vastgehouden wordt aan de datum van 1 juni.

Download en lees hier het bericht als PDF