De gemeente Apeldoorn heeft de reacties, die in de periode maart t/m september 2020 zijn ingebracht op de Concept Regionale Energie Strategie (RES) voor de Cleantech Regio in de gemeente Apeldoorn, gebundeld tot het document Bundeling reacties Concept RES. Je kunt het document hier downloaden.

Het betreft een diversiteit aan inhoudelijke vragen, opmerkingen of klachten die via diverse kanalen, online en offline, bij de gemeente Apeldoorn in de periode maart t/m september 2020 zijn binnengekomen.

Belang van dit document

Al deze reacties zijn van waarde voor het vervolgproces. Ze laten zien waar vanuit de Apeldoornse samenleving vragen, knelpunten en bezwaren liggen, waarmee rekening gehouden moet worden bij de verdere uitwerking van de Concept RES.

Input voor Cleantech Regio RES-proces

Om die reden zijn deze reacties gebundeld in dit document. Dit document zal als input dienen voor het vervolguitwerking van de Concept RES tot de RES 1.0 in de periode van oktober 2020 t/m juli 2021.

  • Dit document wordt aan de Apeldoornse gemeenteraad ter beschikking gesteld. Daarnaast worden ook de bundelingen van de opgehaalde reacties uit andere Cleantech RES-gemeenten op dit platform gepubliceerd, zodat alle reacties voor iedereen transparant terug te vinden zijn.
  • Daarnaast wordt dit document ingebracht in de vervolg atelier-sessies voor de uitwerking van de Concept RES die in oktober 2020 van start gaan.
  • Na 2 september is het reactieformulier op de het Cleantech Regio RES-platform vervangen door een gerichtere vragenlijst, te benaderen via www.cleantechregio.nl/res/inwoners/vragenlijst. Deze staat nog open tot en met begin oktober. De antwoorden op deze vragenlijst worden nog samengevat in een aparte rapportage, ook per gemeente, en eveneens openbaar gepubliceerd en ingebracht in het vervolgproces. 

Terugkoppeling en vervolg

Voorafgaand aan de vaststelling van de RES 1.0 in juli 2021, vindt er een terugkoppeling plaats over wat er met de reacties is gedaan en worden nieuwe communicatiemomenten georganiseerd. De gemeente Apeldoorn zal Apeldoornse stakeholders hierover actief informeren. Nieuwe ontwikkelingen zijn daarnaast voor iedereen te volgen via www.apeldoorn.nl/res en via dit platform.