Wolbert Meijer - Wethouder Gemeente Heerde

We staan in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd, aan het begin van een grootschalige overstap van fossiele naar duurzame energie. Gas en olie worden vervangen door wind- en zonne-energie. Dit betekent dat er een nieuwe ruimteclaim plaatsvindt in ons toch al kleine landje. Momenteel wordt energie opgewekt in elektriciteitscentrales op een paar plekken in Nederland. Die nemen weinig ruimte in. Maar zonneparken en windmolens zullen veel meer ruimte in gaan nemen.

 Alle regio’s in Nederland werken momenteel aan een Regionale Energiestrategie (RES). Daarin moeten ze vastleggen waar mogelijk ruimte is voor het opwekken van wind- of zonne-energie op grote schaal. Natuurlijk begrijp ik, dat mensen zich dan zorgen maken over het verlies van vruchtbare landbouwgrond of het verdwijnen van natuurgebieden.

Als regio kunnen we niet wegkijken. Ook wij moeten onze bijdrage leveren om ernstige klimaatverandering tegen te gaan en zo de wereld leefbaar te houden, ook voor onze kinderen. Daarom is het bij het maken van plannen voor de RES ontzettend belangrijk om een goede balans te vinden tussen de verschillende soorten grondgebruik, zoals wonen, werken, voedselproductie of natuur. En daarbij dus ook ruimte voor de grootschalige duurzame energieopwekking.

Het vinden van de balans tussen de verschillende soorten grondgebruik is in ons dichtbevolkte land altijd al een grote opgave geweest. Daarom vinden we het zo belangrijk om in samenspraak met inwoners, agrariërs, deskundigen en andere belanghebbenden te bekijken wat er mogelijk is aan grootschalige duurzame energieopwekking en waar.

Natuurlijk kunnen we bij dergelijke grote opgaven nooit iedereen tevredenstellen. Maar we moeten de keuzes wel maken met elkaar. Hoewel de verwachting is dat er in de toekomst nieuwe en efficiëntere technieken gaan ontstaan, kunnen we daar nu niet op wachten. We zullen dan onze klimaatdoelstelling niet halen en onherstelbare schade aanrichten aan het klimaat en onze leefomgeving. 

Het landschap in Nederland is altijd in beweging, en zal er over 30 jaar zeker anders uitzien. Maar om ernstige klimaatverandering tegen te houden zijn nu ingrijpende maatregelen nodig. Uiteindelijk komt de noodzaak om zoveel zonnevelden en windturbines te plaatsen rechtstreeks door ons eigen consumptiepatroon. Als regio willen we hiervoor niet wegkijken, maar doen we wat redelijkerwijs in ons mooie en veelzijdige landschap past.