Maarten van Vierssen - Wethouder Gemeente Apeldoorn

“Op de Veluwe horen geen windmolens thuis.” Dit heb ik inmiddels al veel gehoord. En ik snap dat ook. De Veluwe is één van de mooiste natuurgebieden van Nederland en dan is het moeilijk denkbaar dat we er windmolens en zonnepanelen gaan plaatsen. Toch vind ik dat we het moeten overwegen. We kunnen namelijk wel zeggen dat het hier te mooi is. Maar dan kies je er ook voor om extra windmolens bij de buren te plaatsen. En dat vind ik niet passen. We hebben immers samen een verantwoordelijkheid om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen.

Zelf maak ik ook regelmatig de vergelijking met molens. De meeste molens in Nederland zijn gebouwd voor de strijd tegen het water. Dat was ook een grote verandering in het landschap. De strijd tegen het water is alleen zichtbaar en mensen zagen ook vrij snel resultaat. De klimaatdoelen uit Parijs lijken daarentegen ver weg, maar windmolens zijn wel degelijk één van de middelen om klimaatverandering tegen te gaan. Het is dus ook van belang dat wij als Veluwse gemeente ons steentje bijdragen. Juist als Veluwse gemeente zou ik willen zeggen, want we zouden toch graag ons natuurschoon ook voor de toekomst willen bewaren.

Dat gaat alleen niet zomaar. We moeten samen de schouders eronder zetten en onze bijdrage leveren. In de eerste plaats bijvoorbeeld langs de A1. Uiteraard zijn er belangen om rekening mee te houden, zoals natuurwaarden en de belangen van onze inwoners. Des te meer reden dus om een zorgvuldig proces in te gaan. Zo kunnen we er samen met omwonenden en andere partijen voor zorgen dat de windmolens wel zo geplaatst worden, dat het zo min mogelijk schade aanricht aan de directe omgeving. Ik ga dan ook graag de komende tijd in gesprek met inwoners, partners en andere overheden om te kijken wat wél mogelijk is.