Henk van Zeijts - Wethouder Gemeente Lochem

Het landschap om ons heen wordt al eeuwenlang gevormd door de mens. De landgoederen en bosgebieden, zoals we die nu in onze gemeente kennen zijn door de mens aangelegd. In vroeger tijden plantten en kapten we bomen om mee te kunnen bouwen, voor de scheepvaart, voor het verwarmen van onze woningen en gebouwen. Om landbouw mogelijk te maken is op veel plaatsen ingegrepen in het watersysteem. Rivieren werden gekanaliseerd, kanalen gegraven en de ontwatering van de natste gebieden werd in gang gezet. Voor het transport werden spoorlijnen en wegen aangelegd. We maakten ruimte voor industrie en meubelboulevards en in recente tijden voor reusachtig logistieke centra, van waaruit onze online bestelde spullen bezorgd worden.

Nu staan we voor een nieuwe verandering: We gaan zelf dichterbij huis schone energie opwekken. We worden energieneutraal. Dat is goed nieuws voor de algehele luchtkwaliteit. De uitstoot van broeikasgassen zal fors afnemen. We gaan de verdere gevolgen van klimaatverandering tegen. Door af te stappen van fossiele brandstoffen maken we de wereld een betere plek om te leven.

De nuchtere boer

En ja, dat kost ruimte. Al leggen we alle daken in Nederland vol, dan zullen we alsnog zonnepanelen op de grond en windmolens nodig hebben. Alleen dan kunnen we met de huidige stand van de techniek, genoeg elektriciteit opwekken om alles en iedereen van schone energie te kunnen voorzien. Degenen die hier nog het meest pragmatisch mee om lijken te gaan, zijn de boeren zelf. Hun grond voorziet in hun inkomen. Voor de een staan daar koeien op, voor de ander mais en voor de derde een zonnepark of windmolen.

De landbouwgrond verdwijnt niet, als er zonnepanelen op komen te staan. De bestemming wordt tijdelijk anders: Na 25 jaar wordt de bestemming weer landbouw. Tal van vernieuwers zijn druk bezig met onderzoeken om de grond in de tussentijd dubbel te benutten: Dan wek je niet alleen schone energie op met zonnepanelen, maar kun je op dezelfde grond evengoed landbouw of veeteelt toepassen.

Experimenteren voor betere natuur

Een perceel waar dertig jaar mais of gras op staat in de gangbare landbouw, is misschien groen van kleur, maar niet erg biodivers. Er zijn boeren, die hard werken aan een meer natuurinclusieve landbouw - een ontwikkeling die we volop ondersteunen vanuit de Cleantech Regio. Onze eigen gemeente Lochem heeft bovendien onlangs een biodiversiteitplan opgesteld. Hiermee willen we zorgen dat de soorten in onze omgeving, de kans krijgen zich beter te ontwikkelen. We zijn met bewoners in gesprek over voorwaarden voor zonneparken in onze gemeente. Je kunt daarbij denken aan bijdragen aan het versterken lokale natuur en biodiversiteit.

Rijke voedingsbodem

Waar we in Lochem vooral naartoe willen, is naar een rijke voedingsbodem voor dit soort slimme ideeën voor landbouw en natuur, in combinatie met opwek van energie. Wij willen met u werken aan een schone toekomst. Dankzij de innovatiekracht van onze regio, kan dit hand in hand gaan met een veerkrachtige natuur en sterke, gezonde landbouwsector in een mooi landschap. Doet u mee?