Cleantech Regio heeft vandaag de Concept RES officieel aangeboden aan NPRES.De afgelopen maanden hebben wij in de samenleving reacties opgehaald op de Concept RES. Wij hebben veel reacties ontvangen. Daar zijn wij blij mee, deze reacties geven ons veel informatie over wat er leeft en geven ons belangrijke aandachtspunten mee in het proces naar de RES 1.0.

Door de stuurgroep RES zijn deze reacties gebundeld in een notitie die hieronder te lezen valt. Daarnaast heeft de stuurgroep een brief geschreven aan het NPRES, waarin de stuurgroep een aantal aandachts- en zorgpunten meegeeft. Cleantech Regio werkt samen met maatschappelijke partners, bedrijven en inwoners verder aan de RES 1.0. Met hen gaat Cleantech Regio online dan wel op een andere manier in gesprek over het vervolg.  

Lees hier de Concept RES, netimpactrapportage, infographic concept RES, reacties van bewoners en raden, notitie en de brief