Op dinsdag 29 oktober praten bewoners van de buurtschappen Larense Broek en Bekmanshoek – ‘t Veller over de zorgen die zij hebben over de mogelijke komst van een windmolenpark. Aanleiding zijn kaartjes waarop 50 windmolens zijn ingetekend in het buitengebied van Laren en Lochem.