Eef van Ooijen - Wethouder Duurzaamheid Gemeente Brummen

Wethouder duurzaamheid Eef van Ooijen uit Brummen, tevens lid van het Dagelijks Bestuur van Cleantech Regio, treedt af. Van Ooijen legt zijn werk om persoonlijke redenen neer.

Van Ooijen is binnen Cleantech Regio tevens portefeuillehouder Energietransitie en voorzitter van de stuurgroep RES. Hij treedt per 1 juli af. Eef van Ooijen kent een jarenlange betrokkenheid bij de regio en uit zijn enorme inzet en gedrevenheid blijkt hoezeer hij de Cleantech Regio een warm hart toedraagt. Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Cleantech Regio, Jeroen Joon, laat weten het vertrek van Eef van Ooijen zeer te betreuren. 'Met het aftreden van Eef verliezen we een zeer gewaardeerde collega. Een belangrijk wapenfeit is de concept RES. Doordat Eef een uitstekend verbinder is en oog heeft voor doorgang van het proces, ligt er een knap resultaat.'

14 jaar wethouder

Van Ooijen was - met een onderbreking - 14 jaar wethouder en hield zich als wethouder duurzaamheid de laatste jaren onder meer bezig met energietransitie, circulariteit en afval. Hij startte zijn bestuurlijke carrière in de gemeente Brummen in 2002 als wethouder. Na de verkiezingen van 2010 verdween hij van het politieke toneel, om in 2014 weer voor een derde bestuursronde het wethouderschap te vervullen. Ook na de verkiezingen van 2018 werd hij door de PvdA voorgedragen als wethouder. Op 1 juli 2020 treedt hij terug.

Opvolger Cathy Sjerps

Om de continuïteit in het college te waarborgen, draagt de fractie van de PvdA mevrouw Cathy Sjerps voor als kandidaat-wethouder. Sjerps vervulde in de bestuursperiode 2014-2018 de rol van fractievoorzitter voor de PvdA in de Brummense gemeenteraad. De gemeente Brummen laat nog weten wie de plek van Eef van Ooijen in het Dagelijks Bestuur van Cleantech Regio overneemt.