Hoe doe je dat eigenlijk, bewonersparticipatie organiseren in de energietransitie? Michiel en Charlotte van Spectrum, partner met elan gaven een online college aan 25 2e jaars Bestuurskunde studenten van Saxion Hogeschool, die het vak ‘Samenwerkende overheid’ volgen. Misschien wel de procesbegeleiders van de toekomst?!

Studenten werden meegenomen in de boeiende praktijk in wijken, waar partijen met uiteenlopende belangen proberen bewoners ‘van het aardgas’ te krijgen. Geen gemakkelijke opgave blijkt. Jongeren doen helaas nog weinig mee aan deze participatieprojecten, hoewel we hier met dit project in de RES regio verandering in proberen te brengen.

Tijdens het college leek het enthousiasme voor meedoen in de energietransitie groot. Maar jongeren willen het wel op een andere manier doen: met leeftijdgenoten en direct resultaat, dichtbij huis. De komende weken gaan studenten krachtenveldanalyses maken van praktijkvoorbeelden in de energietransitie: participatie in een wijk van de toekomst, conflictbemiddeling rondom windmolens, de aanleg van een zonneveld, het betrekken van mensen met een kleine portomonee bij de energietransitie. We hopen op mooie inzichten en wie weet een actieve betrokkenheid in de toekomst van deze jongeren!