Naar aanleiding van een onderzoek naar jongerenparticipatie in de Cleantech Regio, presenteerden tweedejaarsstudenten van Saxion in februari 2021 in hun adviesrapport 'Jongerenparticipatie Energietransitie'.

De probleemstelling voor het onderzoek luidde: 'Op welke wijze willen en kunnen jongeren in de RES-regio actief participeren om het tekort aan jongerenparticipatie bij de beleidsvorming rondom het thema energietransitie tegen te gaan? Het uiteindelijke doel van het onderzoek was de Jong RES en de Cleantech Regio adviseren over het actief betrekken bij het thema energietransitie van jongeren in de Cleantech Regio. Het jongerenonderzoek van NPRES werd als input gebruikt voor dit onderzoek. 

↪ Bekijk hier het Adviessrapport.