Overheden willen initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties graag ondersteunen. Onze gezamenlijke cleantech ambities helpen daar enorm bij. Cleantech zorgt voor gemeenschappelijke focus én actie. Zo trekken gemeenten, provincies en Cleantech Regio nadrukkelijk samen op om de energietransitie mogelijk te maken.
Ook op andere thema’s zoals wonen, Regionale Energie Strategie of slimme en schone mobiliteit is het cruciaal om samen te werken. Samen staan we sterker en bereiken we meer dan als afzonderlijke gemeente of provincie mogelijk is.