economie-en-innovatie.jpg

Over ons

Over ons

De Cleantech Regio is ambitieus en wil in 2030 energieneutraal zijn. Duurzame welvaart voor onze inwoners. Dat is ons ultieme doel. Niet voor niets is onze visie: to a sustainable prosperity. Ook in de toekomst moeten wij fijn kunnen leven, werken en wonen. Daarom werken wij samen aan een economisch sterke én schone regio. Samen naar een schone toekomst!

We besteden de meeste aandacht aan twee topthema’s: energietransitie en een circulaire economie. Waarom mag duidelijk zijn. We moeten af van aardgas en fossiele brandstoffen. We maken
haast met vermindering van onze CO2-uitstoot en zetten in op (her)gebruik met hernieuwbare grondstoffen. Dat levert ons óók nieuwe cleantech business en cleantech banen op.Innovatiekracht, de (top)talenten die nodig zijn en schone mobiliteit: zonder kunnen wij onze ambities niet realiseren.
Dat geldt ook voor onze fijne leefomgeving en goede vestigingsklimaat. We zorgen dat de Cleantech Regio aantrekkelijk is en blijft voor (nieuwe) inwoners, toptalenten en ondernemers.

Deze video legt in het kort de Cleantech Regio uit. Wie zijn de samenwerkende partijen, wat zijn de ambities en doelen, hoe bereiken we dit en welke voorbeelden zijn er?

Op moment zijn er geen vacatures.

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van toekomstige vacatures en ander nieuws. 

De Cleantech Regio is een netwerkorganisatie. Mensen uit het bedrijfsleven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen werken samen aan een energieneutrale en circulaire economie en samenleving. De wie is wie geeft een overzicht van de mensen die betrokken zijn bij dit netwerkverband, veelal doen zij dit naast hun dagelijkse functie.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio