vervoer-en-bereikbaarheid.jpg

Over ons

Over ons

De Cleantech Regio is ambitieus en wil in 2030 energieneutraal zijn. We gaan voor een schone, prettige leefomgeving, schoon vervoer en goede bereikbaarheid, innovatie in cleantech business, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een zichtbare en herkenbare regio.

Deze video legt in het kort de Cleantech Regio uit. Wie zijn de samenwerkende partijen, wat zijn de ambities en doelen, hoe bereiken we dit en welke voorbeelden zijn er?

Aanmelden nieuwsbrief en e-zine

E-zine Driehoeksverhouding juni 2018


 cover juni2018 198