De Regio Stedendriehoek is een overheidssamenwerking van de acht Cleantech Regio-gemeenten. We werken intensief met elkaar samen aan opgaven, zoals mobiliteit, Regionale Energie Strategie, fietsroutes en de woonagenda

Bestuurlijk gezien zijn we een regio ‘light’: besluitvorming is in handen van de afzonderlijke gemeenteraden. Het bestuur bestaat uit de Regioraad en het Dagelijks Bestuur. In de Regioraad zitten zestien leden en acht plaatsvervangende leden (twee leden per gemeente) die door de gemeenteraden worden aangewezen. Het Dagelijks Bestuur (aangewezen door de Regioraad) bestaat uit acht leden: elke gemeente is vertegenwoordigd.

De 8 gemeenten van de Regio Stedendriehoek vormen samen een daily urban system; het is een functionele regio rondom de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen waarin dagelijks de belangrijkste woon- en werkverplaatsingen plaatsvinden. De gemeenten voelen zich verantwoordelijk voor het onderhouden èn versterken van het regionale systeem en werken als Gemeenschappelijke Regeling (GR) samen aan een gezonde en duurzame leef- en werkomgeving.

Als leidende principes bij de samenwerking heeft het Dagelijks Bestuur uitgesproken dat de samenwerking bij moet dragen aan:

  • de schoonheid en kwaliteit van het landschap
  • de vitaliteit van steden, dorpen en buitengebied
  • de triple helix samenwerking op het gebied van een vitale en toekomstbestendige arbeidsmarkt en een circulaire en energieneutrale economie
  • het versterken van interregionale samenwerking.

Samenstelling Dagelijks Bestuur:

Apeldoorn: Jeroen Joon [Portefeuille Economie en als bestuurlijk aandachtsgebied de Regio Deal en Stikstof (Veluwe arrangement)]
Brummen: Alex van  Hedel [Portefeuille Financiën, personeel en organisatie]
Deventer: Ron König [Voorzitter, Portefeuilles Externe betrekkingen, communicatie en lobby en Bereikbaarheid en als bestuurlijk aandachtsgebied het Investeringsplatform]
Epe: Tom Horn [Portefeuille Gebiedsontwikkeling]
Heerde: Jan Willem Wiggers [Portefeuille Regionale Energiestrategie (RES)]
Lochem: Sebastiaan van 't Erve (Bestuurlijk aandachtsgebied Digitalisering)
Voorst: Paula Jorritsma (Portefeuille Landbouw) 
Zutphen: Eva Boswinkel [Vicevoorzitter, Portefeuille Wonen en als bestuurlijke aandachtsgebieden de Uitvoeringsagenda en de Betrokkenheid raden] 

Bekijk hier de inkoopvoorwaarden van de WGR

Bekijk hier de GIBIT (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT)

Een WOB-verzoek indienen bij Regio Stedendriehoek

Afbeelding logos GR2021