Publicaties:

Besluitenlijsten:

 

Overige publicaties:

Jaarstukken:

 

Begroting

 

2021

 

2020

2019

2018

2017:

2016:

2015:

 

De acht samenwerkende gemeenten en de Strategische Board van de Cleantech Regio werken aan drie kwalitatieve lange termijndoelen voor het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling van onze regio.

Te weten:

  • een duurzaam gezonde leef en werk omgeving (in te vullen door de WGR)
  • een vitale, toekomstbestendige arbeidsmarkt (aandachtsgebied board)
  • een circulaire en energie neutrale economie (aandachtsgebied board)

Vanuit de organisaties die de Cleantech Regio vormen verschijnen geregeld publicaties die over beleidsontwikkeling gaan of die verantwoording geven over de bereikte resultaten. Deze agenda’s, jaarstukken en meer kun je hier lezen.