De Cleantech Regio is ambitieus en wil in 2030 energieneutraal zijn. Twee thema’s hebben topprioriteit: energietransitie en circulaire economie. Om energieneutraal en circulair te worden, investeren we ook in innovatiekracht, slimme en schone mobiliteit, voldoende toptalenten, onze fijne leefomgeving en sterke vestigingsklimaat.

De komende vier jaar werken we als ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek samen aan al die uitgangspunten. En dat betekent dat……...

- in 2023 de Cleantech Regio met 25% minder CO2-uitstoot de meest duurzame regio in Nederland is
- in 2023 de Cleantech Regio de meest circulaire regio van Europa is
- wij in 2023 minimaal 100 startups/businesscases per jaar realiseren
- in 2023 iedere werkgever de medewerkers heeft die nodig zijn
- in 2023 ons vervoer snel, slim én schoon is
- in 2023 de Cleantech Regio in de landelijke top 5 staat als de vestigingsregio voor bedrijven en talenten
En dat - in 2023 duurzame energie-opwekkers ingepast zijn in ons mooie landschap.

Lees meer in De Agenda Cleantech Regio.