energie-en-duurzaamheid.jpg

Over ons

De Cleantech Regio is ambitieus en wil in 2030 energieneutraal zijn. We gaan voor een schone, prettige leefomgeving, schoon vervoer en goede bereikbaarheid, innovatie in cleantech business, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een zichtbare en herkenbare regio.

Energieneutraal in 2030

Wij zetten in op energiebesparing, benutten restwarmte en werken duurzame energie op met behulp van zon, wind, water en bodem. Bij elk initiatief in onze regio vragen we ons af of dit bijdraagt aan een energieneutrale regio. In 2030 wil de Cleantech Regio energieneutraal en afvalvrij zijn.

Circulaire economie, innovatie en cleantech business stimuleren

Duurzaam en energieneutraal produceren met zo min mogelijk afval: dat levert betere prestaties en hogere productiviteit op. Nieuwe toepassingen, producten en verdienmodellen in cleantech versterken onze economie. Wij stimuleren innovatie en leggen de rode loper uit voor huidige én nieuwe cleantech ondernemers.

Leefomgeving met kwaliteit versterken

Wij investeren in een goed verblijfs- en vestigingsklimaat in onze binnensteden en dorpskernen. Plekken met leegstand of waar verloedering dreigt, krijgen prioriteit. We stemmen wonen, werken en voorzieningen op elkaar af. We zetten cleantech maatregelen in voor schone en groene steden en kernen.

Schoon verkeer en vervoer

Goede bereikbaarheid van en in onze regio en schone en duurzame mobiliteit. Daar gaan we voor! De A1-verbreding, goed openbaar vervoer en slim spreiden van woon- en werkverkeer: op diverse manieren werken we aan een schoon verkeers- en vervoerssysteem.

Goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Om onze cleantech ambities waar te maken, hebben ondernemers goed opgeleide en gekwalificeerde medewerkers nodig. Daarom werken wij aan een duurzame arbeidsmarkt waarin onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar aansluiten. We gaan voor de laagste werkloosheid van Nederland.

Zichtbare Cleantech Regio

Wij zijn dé Cleantech Regio en worden binnen en buiten onze regio ook zo (h)erkend.

Aanmelden nieuwsbrief en e-zine

E-zine Driehoeksverhouding juni 2018


 cover juni2018 198