economie-en-innovatie.jpg

Over ons

Over ons

De Cleantech Regio is ambitieus en wil in 2030 energieneutraal zijn. Duurzame welvaart voor onze inwoners. Dat is ons ultieme doel. Niet voor niets is onze visie: to a sustainable prosperity. Ook in de toekomst moeten wij fijn kunnen leven, werken en wonen. Daarom werken wij samen aan een economisch sterke én schone regio. Samen naar een schone toekomst!

We besteden de meeste aandacht aan twee topthema’s: energietransitie en een circulaire economie. Waarom mag duidelijk zijn. We moeten af van aardgas en fossiele brandstoffen. We maken
haast met vermindering van onze CO2-uitstoot en zetten in op (her)gebruik met hernieuwbare grondstoffen. Dat levert ons óók nieuwe cleantech business en cleantech banen op.Innovatiekracht, de (top)talenten die nodig zijn en schone mobiliteit: zonder kunnen wij onze ambities niet realiseren.
Dat geldt ook voor onze fijne leefomgeving en goede vestigingsklimaat. We zorgen dat de Cleantech Regio aantrekkelijk is en blijft voor (nieuwe) inwoners, toptalenten en ondernemers.

Deze video legt in het kort de Cleantech Regio uit. Wie zijn de samenwerkende partijen, wat zijn de ambities en doelen, hoe bereiken we dit en welke voorbeelden zijn er?

Publicaties:

Jaarstukken:

 

Begroting

2019

2018

2017:

2016:

2015:

 

Cleantech Regio is een samenwerkingsvorm én een gebied. Twee organisaties staan aan de basis van de Cleantech Regio, de Strategische Board Cleantech Regio en de Wgr-regio Stedendriehoek.

Ondernemers, overheden en onderwijs en onderzoek hebben één gezamenlijke Agenda Cleantech Regio gemaakt. Hierin staan onze ambities en gewenste resultaten voor 2019-2023.

Vanuit de organisaties die de Cleantech Regio vormen verschijnen geregeld publicaties die over beleidsontwikkeling gaan of die verantwoording geven over de bereikte resultaten. Deze agenda’s, jaarstukken en meer kun je hier lezen.

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio